OBCHOD S MONGOLSKEM BYL NEJVYŠŠÍ ZA 25 LET, ZÁSLUHOU KLÍČOVÝCH KONTRAKTŮ ČESKÝCH FIREM

Obchodní výměna mezi Českem a Mongolskem loni dosáhla loni rekordních 517 milionů korun, což je nejvyšší hodnota za posledních 25 let. Český export činil 486 milionů korun. Dosažený rekord byl zásluhou několika významných kontraktů českých firem.

Těžba zlata v Mongolsku. Foto: Shutterstock

Hlavními exportními položkami byly chemikálie, zbraně a munice, pyrotechnické výrobky, potravinářské stroje, farmaceutické a hygienické přípravky, alkoholické nápoje a potraviny. Dovoz zahrnoval různé suroviny živočišného původu, jako jsou například kosti, dále textilie, léčiva a výrobky z plastů.

Mongolsko nabízí českým firmám obchodní příležitosti zejména v těžebním průmyslu, vodohospodářství a zemědělství, s poptávkou po moderních technologiích a ekologických řešeních.

ČÍM SE BLÝSKLY ČESKÉ FIRMY

Česká firma J4 například dodala pekárenskou linku největší mongolské pekárně Talch Čicher. Společnost Max Merlin realizovala dodávky v obranném průmyslu pro mongolské ministerstvo obrany, zatímco HQH System dodávala zbraně a bezpečnostní vybavení pro státní bezpečnostní složky i pro civilní uživatele. Další velký úspěch přišel s otevřením českého pivovaru Czech Crown Restaurant ve městě Erdenet, který realizovala společnost Contechin Group pro mongolského investora Pamir Orgil. Firma Enelex získala svou první zakázku na měření kvality uhlí pro těžební společnost Energy Resources. Další projekty byly realizovány zejména ve vodohospodářství, a to společností Khaanzaa.

PŘÍLEŽITOSTI: TĚŽEBNÍ A ROPNÉ TECHNOLOGIE

Mongolsko je bohaté na přírodní zdroje, což z něj činí atraktivní trh pro těžební a ropné technologie. Země má více než 8 tisíc nalezišť 80 druhů minerálů, včetně uhlí, zlata, stříbra, mědi, železné rudy, uranu, zinku a ropy. Těžební průmysl tvoří 27 % HDP, 32 % státních příjmů, 77 % přímých zahraničních investic a více než 92 % výnosů z vývozu.

České firmy mohou nabídnout pokročilé těžební technologie a geologické služby, po kterých je v Mongolsku velká poptávka. S rostoucím důrazem na ekologii hledají těžební společnosti moderní technologie pro snížení uhlíkové stopy. Velké těžební společnosti jako Oju Tolgoj a Erdenet Mining Corporation (EMC) poptávají technologie pro „zelenou těžbu“.

Mongolská vláda také od léta 2023 umožňuje zahraničním firmám obchodování s klíčovými komoditami na mongolské burze, což zvyšuje transparentnost a vytváří nové obchodní příležitosti.

VODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rostoucí počet obyvatel a urbanizace v Mongolsku vyžadují nové zdroje pitné vody a ochranu stávajících zdrojů. Výstavba infrastruktury pro Ulánbátar a další provincie nabízí českým firmám příležitosti ve vodohospodářství. Projekty financované organizacemi jako americká Millenium Challenge Corporation poskytují možnosti pro zapojení českých firem formou subdodávek a technické spolupráce.

Mongolsko také rozvíjí průmyslové zóny pro zpracování kůže, včetně výstavby čistíren odpadních vod. České firmy mohou nabídnout technologie pro čištění průmyslových odpadních vod, což je klíčové pro ekologickou udržitelnost těchto projektů. Nedostatečně řešená problematika čištění odpadních vod a odpadového hospodářství v Ulánbátaru a v regionech představuje další příležitosti pro české firmy.

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Téměř třetina ekonomicky aktivní populace Mongolska pracuje v zemědělství, které tvoří 14 % HDP. Extenzivní chov skotu omezuje produkci kravského mléka. V reakci na klimatické změny se země zaměřuje na intenzivnější chovatelské metody, což otevírá nové příležitosti pro české firmy.

České podniky mohou nabídnout technologie pro zpracování masa a mléka, balení potravin, veterinární péči a značení zvířat. Rozvoj potravinářství a zvýšení potravinové soběstačnosti vytváří prostor pro investice do moderních zemědělských technologií a zařízení. Významný exportní potenciál mají kašmír, maso a mléčné výrobky.

DOPORUČENÍ

Pro efektivní obchodní spolupráci s mongolskými partnery doporučujeme osobní kontakt a ideálně dlouhodobou přítomnost v zemi, což je důležité kvůli místním obchodním zvyklostem. České firmy mohou při cestách do Mongolska využít projektů ekonomické diplomacie PROPED, které mají za cíl podpořit jejich proexportní aktivity a vstup na zahraniční trhy.

Projekty ekonomické diplomacie PROPED jsou financovány ze Společného nástroje financování ekonomické diplomacie Česka, který hradí část nákladů na podnikatelské mise a tím snižuje finanční zátěž českých firem.

Podnikatelské mise v Mongolsku, organizované Velvyslanectvím ČR v Ulánbátaru ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, umožňují díky znalosti místního trhu setkání s předem vytipovanými partnery. Firmy se mohou do těchto misí hlásit prostřednictvím Hospodářské komory ČR, která bude informovat o konání akce na svých webových stránkách. Předběžný termín letošní podnikatelské mise do Mongolska je stanoven na září. Případné dotazy ohledně projektů PROPED může zodpovědět obchodně-ekonomický úsek ambasády na e-mailu ulaanbaatar.commerce@mzv.gov.cz.

Vardan Khachatryan, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět