NOVÝ PLYNOVOD POSILUJE ENERGETICKOU BEZPEČNOST MOLDAVSKA

Nový plynovod, který vede z moldavské hranice s Rumunskem do hlavního města Kišiněv, pokryje většinu spotřeby Moldavska včetně Podněstří. Představuje tak alternativu k plynu z Ruska a Moldavsko posiluje svoji energetickou bezpečnost.

Rumunské plynové kohouty: Otázkou zůstává, jakým plynem Rumuni naplní potrubí do Moldavska. Ilustrační foto: Shutterstock​

Výstavba 120 kilometrů dlouhého plynovodu Ungheni (moldavské město na hranicích s Rumunskem) – Kišiněv začala v únoru 2019 a byla dokončena letos v červenci. Předcházela jí stavba plynovodu Iasi – Ungeni, která byla ukončena už v roce 2014.

Projekt nového plynovodu realizovala rumunská společnost Transgaz a jeho odhadovaná hodnota byla 76 milionů eur. Plynovod má prozatím omezenou kapacitu, ale po dokončení dvou plánovaných kompresních stanic, které je plánováno na druhou polovinu roku 2021, se má celková kapacita zvýšit až na 2,2 miliardy krychlových metrů ročně. Moldavská roční spotřeba zemního plynu je 1,1 miliardy krychlových metrů, Podněstří spotřebuje o něco více. Plynovod Iasi – Ungheni – Kišiněv je tedy schopen z velké části pokrýt roční spotřebu Moldavska včetně Podněstří.

HROZÍ NEDOSTATEK PLYNU?

Rumunsko samo spotřebovává většinu zemního plynu, který těží na svém území, není proto jisté, zda jej bude mít dostatek i pro dodávky do Moldavska nebo bude nutné kupovat plyn v zahraničí. Minulou zimu tak bylo nuceno učinit dokonce i pro pokrytí části své vlastní spotřeby. Plynovod může teoreticky zásobovat Moldavsko plynem z Kaspického moře, Severního moře, severního Řecka nebo Norska.

Další otázkou je cena, protože v současnosti je v Rumunsku vyšší než cena, za kterou Moldavsko nakupuje zemní plyn z Ruska. Na vyjednanou cenu rumunského plynu však bude mít vliv více faktorů – kromě ekonomiky i politika, energetická bezpečnost a specifika sousedských vztahů Rumunska a Moldavska. Kontrakt na zimní sezónu 2020/21 však uzavřelo Moldavsko pouze s ruským Gazpromem.

I přes nejasnosti ohledně ceny má výstavba tohoto plynovodu pro Moldavsko klíčový význam, protože nabízí alternativu plynu z Ruska, který se do Moldavska zatím dostává pouze přes Ukrajinu. Budoucnost těchto dodávek není jistá a pokud se nepodaří dosáhnout dohody mezi Ruskem a Ukrajinou, mohou být přerušeny. Přístup na rumunský trh s plynem zvyšuje energetickou bezpečnost Moldavska, protože diverzifikuje trasy plynu, zdroje i dodavatele, čímž dochází ke snížení geopolitického tlaku.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Kišiněv se vzhledem ke snahám posílit energetickou bezpečnost země snaží přilákat investory do moldavské energetiky. Na tamní trh již vstoupila společnost EMMA Capital Investment Fund z České republiky, a to prostřednictvím investic do distributorů a dodavatelů elektřiny. V tomto roce její dceřiná firma EMMA Capital „Premier Energy“ podepsala memorandum o spolupráci se společností „Moldovagaz“, hlavním dodavatelem zemního plynu v zemi. Cílem je podpořit společné investiční projekty a zajistit zdroje elektrické energie a zemního plynu. Zvláštní pozornost bude věnována investicím do tepláren, elektráren a kogeneračních jednotek. Moldavané mají zájem zvláště o inovativní a alternativní energetické projekty.

Kateřina Šilhánková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kišiněvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět