NOVÝ MAĎARSKÝ SUPERPOČÍTAČ NABÍZÍ MOŽNOSTI AKADEMICKÉ I FIREMNÍ SPOLUPRÁCE

Maďarská vládní agentura pro rozvoj informačních technologií KIFÜ, která je zodpovědná za rozvoj maďarské superpočítačové sítě (High Performance Computing – HPC) a která i pro tyto účely založila superpočítačové kompetenční centrum, spustila v srpnu 2023 do plné produkční fáze nový superpočítač pojmenovaný po maďarském ovčáckém psu Komondor.

Ilustrace: Shutterstock

Systém s výpočetním výkonem 6 petaflopů (neboli šest x 10^15 operací s pohyblivou desetinnou čárkou za sekundu) je umístěn v areálu superpočítačového centra provozovaného vládní agenturou KIFÜ v prostorách Debrecínské univerzity.

Superpočítač se skládá ze čtyř oddílů: z CPU oddílu o výkonu 0,9 petaflopů, z akcelerovaného GPU oddílu o výkonu 4,6 petaflopů, z oddílu specializovaného na umělou inteligenci o výkonu 0,6 petaflopů a oddílu pro analýzu velký dat o výkonu 30 teraflopů. 

Detailnější technické informace o výkonu jednotlivých oddílů lze nalézt v infografice na webu agentury KIFÜ.

UMĚLÁ INTELIGENCE I ODPADNÍ TEPLO

Nový maďarský superpočítač je již nyní využíván například maďarskou firmou Tengrai Artificial Intelligence pro trénink softwaru Tengr.ai pro generování obrázků s pomocí umělé inteligence. Zajímavostí je i skutečnost, že vyrobené odpadní teplo bude využíváno pro vyhřívání sousedního sportovního bazénu, čímž se sníží jak náklady na vytápění dotyčného bazénu, tak i náklady na chlazení superpočítače.

 Superpočítač Komondor je otevřen pro maďarské i zahraniční podniky a akademickou sféru. Případní zájemci o navázání spolupráce mohou pro více informací kontaktovat Velvyslanectví České republiky v Budapešti na adrese: commerce_budapest@mzv.cz, které může případné zájemce propojit se zástupci maďarské vládní agentury KIFÜ.

Petr Michálek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Budapešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět