NOVÝ KATALOG UKAZUJE ČESKÉ TECHNOLOGIE, KTERÉ POMÁHAJÍ VE SVĚTĚ

Česko dlouhodobě usiluje o to, aby unikátní české technologie přispívaly ke zvyšování kvality života, ekonomickému rozvoji i ochraně životního prostředí v partnerských zemích světa. Česko tak přispívá k naplňování cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Nový katalog „Czech Solutions: Technologies helping in the world“ přináší inspirativní příklady technologií dodaných v rámci české i evropské humanitární a rozvojové pomoci, i v rámci komerčních kontraktů. České ambasády jsou připraveny napomoci realizaci dalších podobných projektů.

Foto: MZV

Cílem publikace „Czech Solutions: Technologies helping in the world“ je ukázat na základě zkušeností z úspěšně realizovaných projektů v nedávné minulosti, jaké projekty mohou české firmy v jiných zemích nabídnout. Mnohdy unikátní technologická řešení českého původu totiž mohou být replikovatelná i na další země. Současně se jedná o řešení, která mají v souladu s rozvojovými cíli OSN (SDGs) pozitivní dopad na vývoj země a pomáhají zlepšovat kvalitu života všude tam, kde je to zapotřebí.

České firmy se pozitivně zapsaly zejména v oblastech, jako jsou vodohospodářský a odpadní průmysl, energetika (zejména rozvoj obnovitelných zdrojů), rekonstrukce dopravní infrastruktury, včetně letišť, potravinářství, zemědělství a zdravotnictví. Realizace desítek takových projektů proběhla jako součást humanitární pomoci a zahraniční rozvojové spolupráce, v rámci multilaterálních snah nebo na komerční bázi.

Cílem těchto projektů je tak nejen zajistit základní lidské potřeby a suroviny, ale také nabídnout dlouhodobě udržitelná řešení v klíčových oblastech společenského a ekonomického rozvoje. Například lze zmínit českého výrobce, který dodal a instaloval solární panely na střechu nemocnice v Bosně a Hercegovině, čímž zajistil pacientům stálý přístup k teplé vodě. Dále dodávku přes 500 traktorů české výroby, které usnadňují práci ghanským zemědělcům, výstavbu čističky odpadních vod v Kyrgyzstánu, která umožňuje stálý přístup k čisté vodě nebo rekonstrukci nemocnic v Laosu.

České projekty tak pomáhají k dlouhodobě udržitelnému růstu, ale i navazovat nová partnerství v prioritních regionech, která mohou vést i k dlouhodobé obchodní spolupráci. Česko tak inovativními technologiemi navazuje na svá dlouhodobá partnerství a kooperativní projekty spolupráce s mnoha zeměmi Afriky, Ameriky, a Asie. Aktivní zapojení Česka do rozvojových programů EU je příležitostí pro realizaci dalších konkrétních projektů spolupráce a podpory rozvoje ekonomiky partnerských zemí.   

Nová publikace vychází ve dvou jazykových variantách – v anglickém a francouzském jazyce. Obě verze naleznete v příloze tohoto článku.

David Řehulka, Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR

Viktoria Filová, Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR

PDF verze katalogu ke stažení:

Česká řešení v angličtině

Česká řešení ve francouzštině

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět