NOVÝ INFORMAČNÍ PORTÁL USNADNÍ OBCHOD S KAZACHSTÁNEM

Čeští podnikatelé, kteří se zajímají o obchodní příležitosti v Kazachstánu, mohou od července najít komplexní a aktuální informace na novém online portálu. Tyto informace se týkají dovozu, vývozu i tranzitu zboží. Mimo jiné zde lze nalézt podrobný popis požadavků, které je třeba splnit v rámci přepravy zboží, příslušnou dokumentaci a relevantní právní úpravu.

Pohled na hlavní město Nur-Sultan. Foto: Shutterstock

Informační obchodní portál Kazachstánu provozuje státní agentura na podporu obchodu QazTrade, za technické součinnosti Mezinárodního obchodního centra (ITC) a Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Portál je součástí projektu Ready for Trade – Střední Asie.

Portál byl spuštěn za přítomnosti představitelů vlády, Evropské unie, agentury QazTrade, dalších mezinárodních i vládních institucí a zástupců podnikatelské sféry. Měl by se stát primárním zdrojem informací pro subjekty, které se zabývají mezinárodním obchodem, a zároveň hlavním nástrojem pro dialog a interakci mezi exportéry a vládou Kazachstánu.

PŘEHLEDNÉ INFORMACE, INTERAKTIVNÍ ČÁST

Informační obchodní portál obsahuje přehledné informace týkající se všech dovozních, vývozních a tranzitních formalit včetně potřebných dokumentů, formulářů, pravidel a postupů pro více než 50 kategorií produktů. Systematicky je rozdělen na tři části – informační, poradenskou a interaktivní.

V informační části lze mezi jiným najít strategické informace včetně statistických údajů. Zajímavé jsou i odkazy na příslušnou právní úpravu a další relevantní informace ohledně například správního řízení. V poradenské části lze nalézt komplexní informace pro exportéry včetně odkazů na další subjekty zabývající se problematikou exportu a přepravou zboží jako takového.

Z pohledu českých podnikatelů bude pravděpodobně nejzajímavější třetí – interaktivní – část portálu. V této části lze vyhledávat přesné a podrobné informace vztahující se k určité komoditě zboží. Vyhledávání je logicky uspořádáno dle toho, jestli se jedná o import či export. Díky přehlednému uspořádání je zde možné rychle najít veškeré dovozní, vývozní a tranzitní formality, potřebné formuláře, konkrétní informace týkající se správního postupu včetně indikace příslušného správního orgánu, na který se mají podnikatelé obracet. Zajímavá je i indikace časové a finanční náročnosti každého z kroků.

Foto: Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

MOŽNOST PŘÍMÝCH KONTAKTŮ

Účelem portálu není pouze informace zprostředkovávat, nejedná se jenom o obchodní referenční nástroj, který konsoliduje informace od všech regulačních orgánů. Jeho prostřednictvím mohou exportéři přímo kontaktovat odpovědné osoby a upozornit je na překážky a formality, které jsou nadbytečné a mohou vytvářet zbytečné prodlevy. Díky takovým podnětů obdrží příslušné orgány zpětnou vazbu, kterou mohou následně využít. Smyslem je další zefektivnění a zlepšení přeshraničních transakcí.

Podobné portály již byly spuštěny i v dalších zemích Střední Asie, například v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Obdobné platformy budou uvedeny do provozu i v dalších zemích regionu.

Markéta Pěčková, obchodně-ekonomický úsek, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět