NOVÝ GRUZÍNSKÝ ZÁKON O STÁTNÍCH ZAKÁZKÁCH JIŽ NECÍLÍ POUZE NA CENU 

Gruzie schválila nový zákon o státních zakázkách, který vytváří předvídatelné a flexibilní prostředí a definuje účinné mechanismy pro transparentní nakládání s veřejnými prostředky. Nová legislativa umožní účast ve veřejných zakázkách v Gruzii i českým firmám, které kvůli vysoké prvotní ceně doposud nemohly soutěžit s levnými nabídkami konkurentů. 

Tbilisi se pyšní mnoha futuristickými stavbami. Ilustrační foto Shutterstock

Novelizace si klade za cíl zlepšit racionální a efektivní vynakládání prostředků státního rozpočtu, zvýšení počtu firem účastnících se veřejných zakázek či podpoření utváření konkurenčního prostředí. Zásadně aktualizuje a modernizuje systém zadávání veřejných zakázek v souladu s předpisy a směrnicemi EU a dalšími mezinárodními standardy. Sbližování gruzínských norem s těmi evropskými napomůže Gruzii připojit se k vícestranné Dohodě o vládních zakázkách (GPA) pod záštitou Světové obchodní organizace (WTO).

Celá oblast zadávání veřejných zakázek projde radikální reformou. Vzniknou nové instituce, které budou mít za cíl sladění veškerých procesů s moderními mezinárodními standardy a vytvoření nového a efektivnějšího systému veřejných zakázek. Samotné označení „státní zakázka“ bude nahrazeno pojmem „veřejná zakázka“, což přesněji vystihuje široky rámec dané oblasti.

Povinné kritérium ceny a kvality

Zákon zavádí nové postupy a nástroje pro zadávání veřejných zakázek, které podpoří konstruktivní a na výsledek orientované aktivity veřejného i soukromého sektoru, což zlepší proces zapojování firem do veřejných zakázek. Pro nákup s využitím soutěžního dialogu a inovativního partnerství bude povinné použít kritérium nejlepšího poměru ceny a kvality. Podle zákona mohou být nově kritéria pro určení nejlepšího návrhu stanovená zadavatelem založena na nejnižší ceně, nejlepším poměru ceny a kvality nebo ekonomické efektivitě. Kritéria pro výběr nejlepší nabídky by tak měla zajistit identifikaci ekonomicky nejvýhodnějšího řešení, což vždy neznamená nejnižší cenu, která je v současnosti jediným kritériem. Pokud jde o nástroje zadávání veřejných zakázek, zákon zavádí nové nástroje, jako je rámcová smlouva a dynamický systém zadávání, které zpružní celý proces a podpoří kontinuitu činnosti zadavatelů.

Hlavní ustanovení zákona vstoupí v platnost 1. ledna 2025, lhůty pro implementaci navazujících předpisů jsou stanoveny na roky 2027 a 2029. Certifikace odborníků na veřejné zakázky bude povinná od roku 2029.

Jana Gašparíková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Tbilisi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět