NOVELA ZÁKONA BUY AMERICAN MŮŽE ZKOMPLIKOVAT EXPORT DO USA

Ani v letních měsících americká vláda neustává ve své legislativní aktivitě. Čerstvá iniciativa posilující pravidla Buy American, která zvýhodňuje domácí produkty při zadávání federálních veřejných zakázek, může potenciálně zkomplikovat přístup na trh i českým podnikatelům.

Ilustrační foto Shutterstock

Podle prezidenta Joe Bidena navržená změna představuje další krok k naplnění cíle, jímž je největší změna v pravidlech Buy American za posledních 70 let. Podle návrhu má být objem domácích produktů navyšován. Zatímco dnes musí být 55 procent hodnoty výrobků vyrobeno v USA, nově to má být 60 %, a postupně 66 % (po 2 letech) a 75 % (po pěti letech). Vytvořil by se též prostor pro vyšší cenovou preferenci pro americké výrobky, které obsahují kritické produkty (v současnosti činí preference 20 %, resp. 30 % pro malé společnosti), jakož i odpovědnost a transparentnost v souvislosti s pravidly Buy American. Americká vláda zároveň uvádí příklady nákupů jednotlivých ministerstev a agentur, které tento princip důsledně dodržely.

V principu až na výjimky platí, že cizí produkty lze pořídit pouze pokud nejsou v USA dostupné, pokud jsou výrazně levnější než americké či pokud je pořízení domácího produktu v rozporu s veřejným zájmem (například na základě dohody s cizí vládou).

Cílem aktuální iniciativy je posílit americký prvek ve federálních zakázkách a zároveň podpořit dodavatelské řetězce v kritických odvětvích. Biden dal znovu najevo, že pokud se utrácí americké dolary, je třeba podpořit americký byznys a zaměstnance.

Ve stopách Trumpa

V kontextu této letní iniciativy je třeba dodat, že pravidla Buy American existují v USA již desítky let a byla blízká i Bidenovu předchůzci Donaldu Trumpovi. Federální právo již před nástupem Joa Bidena zakotvovalo povinnost preferovat při federálních zakázkách domácí společnosti. Ještě poslední den ve funkci navíc Trump podepsal nová pravidla, která definovala, jaké podmínky musí produkt splňovat, aby byl definován jako americký. Koronavirová krize totiž zřetelněji odhalila již dříve patrná rizika nedostatečné soběstačnosti amerického trhu.

Joe Biden v tomto trendu posilování Buy American pokračuje. Letos v lednu podepsal exekutivní příkaz, který měl posílit snahu přimět federální vládu a agentury k nákupu produktů vzniklých ve Spojených státech. Jednalo se tehdy o jeden z kroků, který měl podpořit stagnující americkou ekonomiku v době tehdy vrcholící pandemie covid-19. Příkaz mimo jiné zpřísnil definici produktu jako vyrobeného ve Spojených státech v tom smyslu, že podíl amerického prvku musel být vyšší než doposud. Nové opatření mělo též zabránit obcházení stávajících pravidel, tedy například jednání, kdy zboží deklarované jako vyrobené v USA je ve skutečnosti dodáno ze zahraničí. Byla též vytvořena webová stránka, na níž bude možné kontrolovat, jaké zakázky jsou zadávány cizím společnostem. Celkově měl být posílen dohled a reportování ve vztahu k preferenci domácích produktů.

V otázce protežování domácího zboží kráčí americký prezident Joe Biden ve stopách svého předchůdce Donalda Trumpa.

Energie pro budoucnost

Bílý dům v lednovém prohlášení zdůraznil, že opatření jsou součástí strategie Build Back Better. Americký byznys měl přispět k posílení výrobních kapacit a technologií nezbytných pro budoucnost, která má být podle představ nového prezidenta ve znamení čisté energie a národní bezpečnosti.

V dubnu 2021 byla jmenována ředitelka nového úřadu „Made in America“ Celeste Drakeová (pocházející z odborářského prostředí), která působí v rámci prezidentské Kanceláře pro správu a rozpočet. Drakeová by měla dohlédnout na to, aby federální zakázky získávaly americké společnosti, a aby zahrnovaly malé podniky a podniky vlastněné etnickými menšinami. Nový úřad již také vydal  příručku, jak povinnosti podle Buy American dodržovat.

Prezident Biden chce podle prohlášení Bílého domu nadále diskutovat s mezinárodními partnery a spojenci o modernizaci mezinárodních obchodních pravidel, včetně těch, které se týkají vládních zakázek, v zájmu zajištění, aby všechny státy mohly utrácet peníze svých daňových poplatníků s cílem stimulace investic ve svých vlastních zemích. Tato věta může znamenat, že jakkoliv si Biden je vědom dohody WTO o vládních zakázkách, zároveň se nebrání všeobecnému posílení protekcionistických tendencí.

Nadšení i rozpaky

Zatímco odbory nové opatření v zimě podpořily, Americká obchodní komora přijala nová pravidla s rozpaky a pochybuje, že přispěje k návratu pracovních míst do USA. Podle odhadů federální vláda zadá ročně zakázky v objemu až 600 miliard USD. Podle Americké obchodní komory jde 97 % federálních zakázek domácím dodavatelům, kteří ovšem často využívají zahraniční subdodavatele.

Martin Fott, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět