NOVÉ SOUHRNNÉ TERITORIÁLNÍ INFORMACE – BUSINESS PRŮVODCE ZEMÍ PRO PODNIKATELE

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo novou podobu Souhrnné teritoriální informace, která slouží jako základní business průvodce zemí pro podnikatele. Nová Souhrnná teritoriální informace předkládá praktické podnikatelské a ekonomické informace o dané zemi, a to nejen co se týče makroekonomických dat a podnikatelského prostředí. Nově byla zařazena i kapitola o kulturním a obchodním jednání.

Foto: MZV

Během pandemie covid-19 vzrostl význam aktuálních, kvalitních a ověřených informací. Ministerstvo zahraničí proto připravilo novou podobu Souhrnné teritoriální informace (STI), která lépe reflektuje nové ekonomické trendy. STI slouží jako první krok, pokud se podnikatel zajímá o zemi nebo si ověřuje fakta.

STI shrnují základní ekonomické údaje, informace o veřejných financích, bankovním a daňovém systému, zahraničním obchodu i investicích nebo obchodní spolupráci s ČR a EU.  Je možné se zde také dočíst o základních podmínkách pro podnikání, tarifech, bariérách vstupu na trh a v neposlední řadě také o kulturních zvyklostech a odlišnostech teritoria. Každá informace je rovněž doplněna o praktické odkazy a kontakty na zastupitelský úřad a státní agentury v teritoriu, profesní asociace a komory nebo vládní úřady. Nechybí ani údaje o veletrzích a akcích.

STI je pravidelně aktualizována ekonomickými diplomaty, například při změně obsazení vlády, podmínek podnikání nebo celkového vývoje ekonomiky. Jedná se tak o unikátní a ověřené informace přímo z teritoria. Makroekonomická data pro STI jsou generována z databáze Economist Intelligence Unit a následně ověřována ekonomickými diplomaty i s využitím místních statistik.

V nových STI dále klademe větší důraz na přehlednější infografiku, strukturu kapitol a maximální stručnost dokumentů. STI je možné číst online nebo si ji na služební cestu stáhnout ve formátu PDF.

Na teritoriální pohled STI navazuje Mapa strategických příležitostí 2021/2022, která přináší konkrétní sektorové příležitosti v jednotlivých zemích. Mapa je dostupná ve dvou verzích – teritoriální, členěné dle kontinentů, a sektorové, členěné dle 23 oborů.

S podrobnými dotazy se neváhejte kdykoliv obrátit na jednotlivé zastupitelské úřady.

Nová Souhrnná teritoriální informace je k dispozici na webu businessinfo.cz/nazevzeme.

Vzorová STI ke stažení.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět