NOVÁ ZÓNA I ROZVOJ OSTROVŮ. KUVAJT ROZJÍŽDÍ VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ PROJEKTY

Dobrá kondice kuvajtské ekonomiky, jež je poháněná vysokými cenami ropy, přeje pokračování odkládaných stavebních projektů. Patří mezi ně zřízení Severní ekonomické zóny, rozvoj několika ostrovů i nové rezidenční projekty. Otevírají se tím šance i pro řadu českých firem.

Ilustrační foto Shutterstock

Severní ekonomická zóna, situovaná v blízkosti hranice s Irákem, má mimo jiné zahrnovat megaprojekt Silk City a přístav Mubarak Al Káber v hodnotě 6,5 miliardy USD. Tyto projekty jsou považovány za klíčové pro budoucí rozvoj Kuvajtu. Severní ekonomická zóna je rozdělena do tří fází – ekonomických zón Al-Abdali sever, Al-Shegaya jih a Al-Wafra západ a počítá s celkovým rozpočtem v řádu 600 milionů kuvajtských dinárů (48 mld. Kč).

Ekonomická zóna Abdali sever se má stát obchodním a průmyslovým centrem propojujícím průmyslová odvětví přeshraničně s cílem využít rostoucí lokální a regionální příležitosti. Jednou z hlavních výhod je její napojení na hlavní dálniční tahy a naplánovanou železniční trať, která propojí země Zálivu (GCC). Rozvoj ekonomické zóny s integrovanou vybaveností a řadou funkcí zahrnuje všechny aspekty ekonomických a sociálních aktivit, což má zajistit její autonomii poskytující veškerou nabídku funkčního, společenského a rekreačního vybavení svým budoucím obyvatelům a turistům.

První chytré město

Zbudování této zóny má zahrnovat výstavbu přibližně 22 tisíc bytových jednotek, od soukromého, přes investiční, až po dělnické bydlení. Zóna má pojmout zhruba 35 tisíc obyvatel a má skýtat veškeré občanské vybavení a služby s aspektem na podporu moderního a udržitelného života. V Kuvajtu se projektu přezdívá „první chytré město“, které má disponovat řadou smart funkcí, například nakládáním s pevným odpadem, oddělenými vodními zdroji, zapojením systémů a prvků zvyšujících energetickou účinnost, má nabídnout rozlehlé zelené plochy a čistou dopravu. Chytré město hodlá využít celého spektra nejmodernějších technologií s cílem maximalizovat přidanou hodnotu projektu s aspektem na ochranu životního prostředí.

Ekonomická zóna má zabírat plochu o rozloze cca 6 000 m2. Jedná se o projekt v hodnotě 300 milionů dolarů, který zahrnuje například výstavbu bytových domů, administrativního zázemí, rozvoj infrastruktury, instalaci pouličních solárních LED svítidel, zbudování 50 m širokého sběrného kanálu pro dešťovku, výstavbu systému automatizovaného sběru odpadu, tří vnitřních izolovaných plynových rozvoden (132 kV) a několika distribučních rozvoden (11 kV) a přidružených zařízení. Projekt je ve fázi návrhu, jeho zadání je plánováno na duben 2023 a termín dokončení se předpokládá v prosinci roku 2026.

Na ostrově Failaka mají vzniknout nové byty a hotely. Foto Shutterstock

Oživení ostrovů

Dalším významným stavebním projektem na severu Kuvajtu je rozvoj ostrovů Bubiyan a Failaka. Jedná se o dva ostrovy nacházející se severovýchodně v kuvajtském zálivu, jenž vláda plánuje přeměnit v hlavní turistická letoviska. Oba projekty mají navázat na Subiya Causeway Project, 36 km dlouhý dálniční most přes severní část kuvajtského zálivu, se zaužívaným názvem most šejcha Džábera al-Ahmeda al-Sabáha, který propojuje Kuwait City s částí Subiya a ostrovem Boubiyan. Ostrov Boubiyan má rozlohu zhruba 530 km2 a je větším z těchto dvou ostrovů. Nachází se na hranici s Irákem a nedaleko hranice s Íránem. Projekt ve finančním objemu 6 miliard USD, jehož zadavatelem je ministerstvo veřejných prací, má zahrnovat výstavbu bytů, hotelů, chat, rekreačních zařízení, kempů, stavbu mol a terminálu pro lodní dopravu, výstavbu parkovacích kapacit a další vybavenosti.

Kuvajtská samospráva má pak ve své kompetenci rozvoj ostrova Failaka, který se nachází jižně od ostrova Boubiyan a rozkládá se na ploše 43 km2. Tento ostrov je významný svým historickým nalezištěm z dob Římské říše. Předpokládá se, že projekt rozvoje ostrova Failaka bude budován ve dvou fázích a jeho hodnota dosáhne 3 miliard USD. Tento ostrovní projekt počítá s výstavbou 10 tisíc ubytovacích jednotek, zbudováním přístavů, výstavbou nákupních a kulturních zařízení, pětihvězdičkového hotelu se 100 pokoji a dalších 11 luxusních hotelů světové úrovně, stavbou konferenčního centra, závodního sportovního tréninkového centra, dvou osmnáctijamkových golfových hřišť, dále s výstavbou science centra a zoologické zahrady, resortního vzdělávacího ústavu a se zbudováním sedmi kilometrů dlouhé umělé řeky, která bude sloužit rekreačním aktivitám. V rámci tohoto projektu mají být také zpřístupněny historické památky a vykopávky, jež jsou roztroušené po celém ostrově. V projektu se angažuje Wafra Real Estate, která plánuje provést studii proveditelnosti a zahájení investice.

Rozvoj ekonomické zóny a dvou ostrovních projektů jsou příklady kolosálních projektů, na něž kuvajtská vláda plánuje alokovat značné finanční prostředky. Nejen tyto, ale i řada dalších stavebních projektů, například budování nových městských čtvrtí s cílem uspokojit zvyšující se poptávku po bydlení rostoucí mladé generace, skýtají řadu příležitostí nejen v sektoru tradičního stavebnictví, ale i v oblasti inovativních smart technologií. Pro české firmy se tak otevírá možnost zapojit se do objemných zakázek, ať již jde o dílčí subdodávky ve stavebnictví nebo v oblasti inovativních stavebních technologií, ale i v oborech jako je elektrotechnika, smart řídící systémy v rámci managementu budov, IoT, systémy v oblasti energetických úspor, odpadové a oběhové hospodářství, vodohospodářství či v rámci AI, inteligentních systémů a aplikací s využitím sítí 5G.

Obří solární park

Mezi další významné projekty v oblasti stavebnictví patří obří rezidenční projekt na jihu země poblíž rekreační chatové oblasti Chejrán (Al Khiran), který je ve fázi studie s předpokladem realizace v letech 2023 až 2030. Jeho předpokládaná hodnota činí 13,9 miliard dolarů. Dále jsou to projekty, které mají rostoucí rezidenční čtvrti zásobit dostatkem elektrické energie a zároveň uspokojit ambiciózní závazek Kuvajtu dosáhnout 15 % výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Současný podíl přitom činí necelé procento. Vzhledem k tomu je v plánu již na rok 2023 rozvoj projektu moderního fotovoltaického parku „Shagaya Renewable Energy Complex“ s předpokládanou hodnotou ve výši 6,8 mld. USD, jenž je v gesci ministerstva elektřiny a vodních zdrojů, ve spolupráci s Kuvajtským vědeckým a výzkumným ústavem KISR. Realizace jeho třetí fáze má pokračovat až do roku 2028. Tyto a další projekty v oblasti energetiky, vodního a odpadového hospodářství skýtají řadu příležitostí pro české firmy. Obchodně-ekonomický úsek zastupitelského úřadu v Kuvajtu k nim může na vyžádání poskytnout více podrobných informací.

Tereza Valášková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kuvajtu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět