NORSKÝ TRH JE NÁROČNÝ. CESTU NA NĚJ UKAZUJE METROSTAV, CHYSTAJÍ SE DALŠÍ FIRMY

Uspět na norském trhu není jednoduché – Norové tradičně silně upřednostňují domácí či severskou produkci a jejich očekávání ohledně kvality jsou velmi vysoká. Tato severská země nicméně skýtá pro české firmy velmi zajímavý potenciál v celé řadě odvětví. Například aktivita ve stavebnictví je nebývale vysoká, ať už se jedná o moderní architektonické projekty či ekologické přestavby. Potvrdila to i dubnová mise českých podnikatelů.

Foto: Metrostav

Mise se kromě zástupců Hospodářské komory ČR zúčastnilo pět českých firem, jež reprezentovaly pestrou škálu oborů, které jsou pro spolupráci s Norskem velmi perspektivní. Jednalo se o zástupce společností Metrostav (stavebnictví), Linet (zdravotnictví), Czech Aviation Training Centre (letectví), Ateliér Tsunami (stavebnictví a architektura) a PRK Partners (právní služby).

STAVEBNÍ DÍLO METROSTAVU

Čeští podnikatelé mimo jiné navštívili stavební dílo společnosti Metrostav, která aktuálně pracuje na projektu přístupového tunelu jedné ze stanic rozšiřující se sítě metra v Oslu. Vzhledem k členitosti norské krajiny a velkým vzdálenostem je obrovskou příležitosti i pro české firmy právě rozvoj dopravní infrastruktury, který si nová norská vláda vytkla jako jednu ze svých priorit. Stejně jako investice do zdravotnictví, jež se v souvislosti s pandemií dostalo do popředí politického zájmu i v Norsku.

Velmi úspěšné působení českých společností Škoda Auto (elektromobily) a Metrostav v Norsku je přitom důkazem, že se české firmy mohou na norském trhu skvěle etablovat. Úspěch v Norsku navíc bývá zpravidla dlouhodobý – Norové si kvalitní spolupráce cení a nemají potřebu ji měnit.

PROJEKT EKONOMICKÉ DIPLOMACIE

Podnikatelská mise Hospodářské komory ČR na začátku dubna doprovázela náměstkyni ministra průmyslu a obchodu Martinu Tauberovou při její pracovní návštěvě v Oslo. V rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) měli zástupci českých firem možnost navázat cenné kontakty s norskými partnery, představit jim svou produkci a prodiskutovat možnosti spolupráce na náročném, ale perspektivním norském trhu.

Velvyslanectví ČR v Oslo proto dlouhodobě považovalo přípravu podnikatelské mise do Norska za svou prioritu. Původně plánovaný termín jejího uskutečnění (březen 2020) zhatila pandemie, a tak bylo možné cestu zrealizovat až v náhradním termínu v letošním dubnu, po zrušení většiny restriktivních opatření na norské i české straně. České velvyslanectví v Oslo na přípravě mise od počátku úzce spolupracovalo s Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Foto: Velvyslanectví ČR v Oslo

ENERGETIKA I OBNOVA UKRAJINY

Náměstkyně Tauberová jednala mimo jiné na norských ministerstvech zahraničí, průmyslu a obchodu, ropy a energetiky. Norsko je strategickým energetickým partnerem, jehož význam v aktuální situaci roste, a tak mezi diskutovanými tématy nechyběla energetika, ale i například budoucí role Norska v poválečné obnově Ukrajiny či vzájemná spolupráce v oblasti Norských fondů.

Pro podnikatelskou delegaci uspořádalo velvyslanectví ve svých prostorách česko-norský B2B matchmaking. Mezi norskými účastníky nechyběli například zástupci prestižní architektonické společnosti Snøhetta, aerolinií Flyr či několika předních právních firem. Příležitosti v regionech Bergen a Trondheim pro české subjekty pak představili čeští honorární konzulové.

Kromě návštěvy stavebního díla Metrostavu se další tematické exkurze se zaměřily na architekturu a udržitelný urbanismus. Akce byla českými i norskými účastníky vnímána jako velmi úspěšná a přínosná, neboť díky ní získali cenné kontakty a partnery pro pokračování v jednáních. Ta budou pokračovat i na úrovni státní správy – delegace obou ministerstev průmyslu a obchodu se domluvily na dalších jednáních se zaměřením na spolupráci v oblasti výzkumu, inovací a dvoustranných obchodních vztahů.

Ondřej Fiala, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Oslo  

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět