NORSKO REKORDNĚ INVESTUJE DO ZDRAVOTNICTVÍ, URYCHLUJE JEHO DIGITALIZACI

Investice do zdravotnictví jsou jednou z hlavních priorit nové norské vlády. Plánuje se či již probíhá výstavba nových zdravotnických zařízení, zároveň pokračuje již nyní velmi silný trend digitalizace zdravotní péče.

Ilustrační foto z Osla: Shutterstock

V souvislosti s pandemií covid-19 se zdravotnictví dostalo do popředí politického zájmu prakticky po celém světě. Nejinak je tomu i v Norsku. Tamější populace navíc rychle stárne a má vysoké nároky, co se týče kvality a dostupnosti péče navzdory řídkému osídlení a odlehlosti některých regionů.

UDRŽET KVALITNÍ PÉČI JE STÁLE TĚŽŠÍ

Norsko si tradičně velmi zakládá na kvalitě a dostupnosti svých zdravotnických služeb – jedná se o důležitou součást severského konceptu státu blahobytu. Dva trendy – stárnutí populace a prohlubující se nedostatek pracovních sil – nicméně představují čím dál větší výzvu pro udržení úrovně zdravotní péče, na jakou jsou Norové zvyklí. Vláda si problém uvědomuje a akcentuje zejména nutnost zajistit dostupnou péči napříč norskými regiony – ty jsou často velmi odlehlé a potýkají se s omezenou nabídkou zdravotnických služeb.

V důsledku zvyšujícího se počtu seniorů, rozšiřování sítě zdravotnických zařízení a celkové modernizace sektoru v posledních letech stát a obce vyčleňují stále větší množství finančních prostředků na zdravotní péči a s ní související investice. Tento trend přitom ještě znásobila pandemie. Například jen v roce 2022 se zdravotnický sektor dočká od státu investic za celkem zhruba 440 miliard CZK.

VÝSTAVBA A MODERNIZACE

Vláda letos finančně podpoří například start tří nových významných projektů – výstavbu nemocnic ve městech Skien a Haugesund či nové psychiatrické kliniky v rámci univerzitní nemocnice v Oslo. Ta se má do roku 2030 dočkat zcela zásadní modernizace svých dvou areálů Aker a Rikshospitalet, které budou po dokončení nabízet špičkové služby 200 tisícům obyvatel okolních městských částí. Během dvou let má být také dokončena modernizace Radiumhospitalet – jednoho z předních světových onkologických pracovišť. V plánu je výstavba dalších nových regionálních zdravotnických zařízení či domovů pro seniory. Velkým tématem je také kapacita jednotek intenzivní péče – během pandemie vyšlo najevo, že v minulých letech došlo k jejich významnému omezování, což dostávalo místní zdravotnický systém pod značný tlak. Vláda proto chce kapacity intenzivní péče po letech útlumu opět navyšovat.

Modernizace stávajících a budování nových zařízení s sebou ponese značnou poptávku po dodávkách jejich vybavení, což představuje zajímavou příležitost pro české firmy. Jedná se o širokou škálu lékařských, zubolékařských a zvěrolékařských nástrojů a zdravotnických pomůcek, zájem bude také o zdravotnické vozíky, lůžka, diagnostické přístroje apod. Konkrétní poptávky lze sledovat na norském portálu veřejných zakázek Doffin.

DIGITALIZACE A DISTANČNÍ PÉČE

Samostatnou a velmi důležitou kapitolou norského zdravotnictví je jeho digitalizace. Stěžejním trendem začíná být distanční zdravotní péče („digital care“) reagující na zvyšování poptávky po zdravotnických službách vlivem stárnutí populace a s tím spojený tlak na personální kapacity zdravotníků. Do budoucna bude snahou přesouvat zdravotnické poradenství do virtuálního prostředí, a na dálku tak řešit maximum možného. Vláda za tímto účelem podporuje vědeckovýzkumné projekty a připravuje vydání tematické bílé knihy, zabývající se rozvojem souvisejících technologií. Velké poptávce se zde proto těší nabídky kvalitních IT řešení pro zajištění distanční péče – české inovativní IT společnosti mají v této oblasti dobré předpoklady uspět i na náročném norském trhu. Perspektivní jsou i veškeré digitální technologie, včetně zařízení, která jsou schopna pacienta průběžně monitorovat, aniž by byl upoután na lůžko, či robotických řešení, jež mohou přispět k mobilitě klientů či jakkoliv usnadnit práci zdravotnickému personálu.

Podrobnější informace o norských společnostech a výzkumných institucích, které se zabývají inovativními technologiemi ve zdravotnictví, mohou čeští zájemci nalézt na webových stránkách oborového klastru Norway Health Tech. Zde lze také získat přehled o souvisejících akcích (veletrhy, konference, apod.) s možností navázání zajímavých kontaktů pro české subjekty.

Další informace k tématu může poskytnout zahraniční zastoupení CzechTrade ve Stockholmu (jež pokrývá i teritorium Norska) nebo české velvyslanectví v Oslo.

Ondřej Fiala, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Oslo

 

Oops, something went wrong.