NIZOZEMSKO OVĚŘUJE VÝHODY VODÍKU. SMĚŘUJE K PLNĚ FUNKČNÍMU VODÍKOVÉMU TRHU

Vodíkovým technologiím je věnována velká pozornost také v Nizozemsku, kde rychlým tempem přibývají nejen masivní rozvojové energetické projekty na celostátní i municipální úrovni, ale zejména malé a střední instalace, reálně uplatňující aktuálně dosažitelné technologie. Tím dochází k ověřování a potvrzování výhod vodíku jako energetického nosiče na každodenní bázi.

Čerpací vodíková stanice v Alkmaaru. Foto: Shutterstock

Přední nizozemské firmy ve spolupráci s příslušnými regionálními i státními institucemi usilují o zprovoznění plně funkčního vodíkového trhu v zemi do roku 2030 – v rámci projektu Projekt Mission H2.

CELOSVĚTOVÝ TREND

Vodík a jeho využití v energetice se stále více dostává do popředí po celém světě jako jeden z klíčových činitelů dekarbonizace průmyslu i celé společnosti. Vzhledem k jeho schopnosti dlouhodobě vázat a udržet energii, naakumulovanou prostřednictvím řady obnovitelných zdrojů, mnohdy odkázaných na proměnlivé meteorologické a geografické parametry, se rozvoj vodíkových technologií stává jednou z globálních priorit pro možnost plošné náhrady fosilních paliv a posílení strategické energetické bezpečnosti.

NIZOZEMCI NABÍZÍ SPOLUPRÁCI

Místním i zahraničním společnostem, které se chtějí zapojit do špičkového vodíkového prostředí, nabízí Nizozemsko mezinárodní spolupráci se znalostními institucemi, vládami a podnikatelskou komunitou při vývoji, pilotování a zavádění nových technologií. Nizozemsko má velkou výhodu jak v dlouhém mořském pobřeží, ideálním pro umístění dalších parků větrných elektráren, tak i v řadě velkých a kvalitně vybavených přístavů nebo ve stávající infrastruktuře pro přepravu zemního plynu, jejíž přizpůsobení na vodík je relativně časově i nákladově nenáročné. Rozvoj kompletní infrastruktury pro výrobu a přepravu vodíku tak zde pokračuje velmi rychle.

Vodíkový vlak v Groningenu. Foto: Shutterstock

SVĚTOVÝ SUMMIT S ČESKOU ÚČASTÍ

Z výše uvedených důvodů byla i v letošním roce ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Haagu a zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux připravena formou projektu ekonomické diplomacie (PROPED) účast zástupců českých firem na jedné z nejvýznamnějších světových prezentací vodíkových technologií, mezinárodní konferenci a veletrhu World Hydrogen Summit 2024 (WHS 2024) v polovině května v Rotterdamu.

V rámci českého stánku na WHS 2024 se potenciálním partnerům z Nizozemska i z řady dalších zemí celého světa měly možnost se svými technologiemi prezentovat následující firmy:

  • BAEST Machines & Structures,
  • Kolibrik.net,
  • Leancat,
  • Temlos Industry.

Kromě vlastní účasti na WHS 2024 byl pro účastníky tohoto projektu připraven také jednodenní doplňkový program, v jehož průběhu navštívili vodíkovou firmu Power to Power ve městě Den Bosch, dále rezidenční lokalitu, plně napojenou na vodík v rámci projektu „Open Hofkerk“ a také vodíkovou čerpací stanici firmy GP Groot, vybavenou místní technologickou společností Resato. Hlavním cílem projektu bylo umožnit prezentovat Česko jako zajímavého partnera v oblasti vodíkových technologií a podpořit úsilí českých firem o mezinárodní spolupráci v této velmi perspektivní energetické oblasti.

Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Haagu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět