NIZOZEMSKO CHCE ROZVÍJET JADERNOU ENERGII I POMOCÍ DRUŽSTVA

V Nizozemsku vzniklo letos první energetické družstvo na světě, které se plně zaměřuje na jadernou energii. Dlouhodobým cílem projektu je napomoci rozvoji čisté a bezpečné energie. Takovou vizi s Nizozemskem sdílí i Česko, proto zde vzniká prostor pro spolupráci průmyslových firem i výzkumných institucí obou zemí.

Ilustrační foto: Shutterstock

V Nizozemsku v současné době pochází z jaderných zdrojů asi 10 % spotřebované elektřiny. Nyní v zemi funguje pouze jedna atomová elektrárna v Borssele na jihu země u belgických hranic, další jadernou energii Nizozemci importují hlavně z Francie. Družstvo nazvané Atomic Cooperative chce zapojit občany i firmy do procesu výstavby nukleárních reaktorů – kdokoliv může do družstva zainvestovat, a tak se podílet na financování projektů nových zdrojů. Investoři, malí či velcí, mají zároveň díky družstvu možnost konzultovat budoucnost jaderné energie s vládními a průmyslovými činiteli a mít tak přímý vliv na parametry budoucího rozvoje tohoto stále velmi důležitého energetického odvětví.

Zaměřeno i na malé modulární reaktory

Nově vzniklé družstvo počítá s možností výrazného navýšení počtu jaderných elektráren v zemi, a to nejen prostřednictvím výstavby klasických reaktorů, ale také čím dál populárnějších a flexibilnějších malých modulárních reaktorů. Projekt si klade za cíl udělat z nukleární energie veřejnou záležitost v celém průběhu projektového cyklu, a tím i podporovat zdroj energie, jehož rozvoj umožní rychlejší konec závislosti na uhlí a plynu. Kromě financí má zapojení občanů a firem do energetického družstva vytvořit i platformu pro nezbytnou diskuzi mezi veřejností, vládou i průmyslem. Důležité jsou pak nepochybně také budoucí finanční benefity pro počáteční investory družstva. Atomic Cooperative je součástí dlouhodobých plánů pro energetickou transformaci Nizozemska.

Na letošním klimatickém summitu OSN v Dubaji podpořilo více než 20 zemí deklaraci o ztrojnásobení kapacity jaderné energie do roku 2050, a to včetně Česka a Nizozemska. S narůstajícím významem jádra státy hledají různé cesty, jak financovat budování potřebné infrastruktury. Prvotní náklady na výstavbu jakéhokoliv reaktoru se pohybují v hodnotách miliard eur, rozsáhlé finanční prostředky je tedy třeba získat ze všech dostupných zdrojů. Družstvo Atomic Cooperative je již zapojeno do jednání v nizozemské provincii Limburg, kde se dlouhodobě hovoří o výstavbě zmíněných malých modulárních reaktorů. Právě jejich budování a financování se jeví jako nejlepší prostor pro působení energetických družstev. Za účasti družstva Atomic Cooperative se ale vytvářejí i plány, jejichž cílem je výstavba dalších dvou klasických jaderných bloků v Nizozemsku. Zapojení družstva má tomuto projektu mimo jiné zvýšit podporu široké veřejnosti. Už v tuto chvíli Atomic Cooperative vychází ze statistik, že šest z deseti Holanďanů stavbu dalších jaderných elektráren schvaluje. Družstvo se aktivně snaží, aby se tento podíl ještě zvýšil.

Prostor pro spolupráci i s Českem

Česká vláda letos v listopadu schválila cestovní mapu pro rozvoj malých a středních reaktorů v Česku, předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Česko také nedávno podepsalo memorandum o spolupráci se Spojeným královstvím, která se má týkat vývoje a budování těchto zdrojů. Nizozemské firmy už nyní spolupracují s těmi britskými na vývoji modulárních reaktorů, prostor pro spolupráci se zde tudíž otevírá i českým firmám, například v roli subdodavatelů jednotlivých součástí reaktorů. Družstva jako Atomic Cooperative mohou v tomto procesu fungovat jako poslední článek, díky němuž bude možno dlouhodobé plány realizovat. Česko má v rozvoji jaderných technologií dlouhodobou tradici a je bohatou základnou nukleární vědy a výzkumu. Nizozemské snahy o zajištění financování a zapojení širší veřejnosti do energetického sektoru by se tak mohly stát, kromě průmyslové a výzkumné spolupráce, také inspirací při dalším posilování energetické bezpečnosti Česka.

Anna Žižková, stážistka, Velvyslanectví ČR v Haagu

Stanislav Beneš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Haagu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět