NIGÉRIE MÁ ZÁJEM O ČESKOU VĚDU, VÝZKUM A TRANSFER TECHNOLOGIÍ

 Nigerijská Národní agentura pro vědu a inženýrskou infrastrukturu (NASENI) podepsala s Technologickou agenturou ČR memorandum o porozumění, v němž se obě strany zavázaly rozvíjet bilaterální spolupráci v celé škále oblastí vědy a výzkumu a zejména ve sféře transferu technologií. Zájem na implementaci memoranda a praktické uplatnění v obchodní sféře vytváří prostor pro zapojení českých firem a investorů.

Nigérie má zájem mimo jiné o zemědělské stroje. Ilustrační foto: Shutterstock

NASENI má pro své projekty k dispozici finanční prostředky, kterými může motivovat a podporovat nigerijské soukromé subjekty a výzkumné instituce v praktické realizaci v přejímání výrobních technologií, rozvoji technologií, know-how v jejich obchodních a výzkumných aktivitách. V případě nalezení zahraničního partnera může přispívat na vzdělávací a tréninkové pobyty u těchto firem.

Nigerijská strana si chce do budoucna zajistit vlastní soběstačnost. Zaměřuje se proto na spolupráci na transferu a rozvoji technologií a praktickém zaškolení v těchto oblastech:

Zemědělství

Tato oblast tvoří významný potenciál – dvousetmilionový národ v zemi bohaté na ornou, avšak neopracovanou, půdu potřebuje základní potraviny. Nigérie poptává zemědělské stroje pro obdělávání půdy, zavlažovací techniku, kvalitní hnojiva a osiva, kvalitní plemena skotu i drůbeže, veterinární vakcíny a rostlinné postřiky. V zemi zaostává technologie a technika na zpracování zemědělských plodin, masa a potravin a jejich dalšího skladování. Z českých firem se v této oblasti dobře zapsaly firmy jako například Knights (minitraktory), B27 (krmiva, hnojiva) nebo Dominant (násadová vejce a kuřata).

Těžba nerostných surovin a jejich zpracovávání

Kromě ropy a plynu je Nigérie bohatá na další přírodní suroviny: uhlí, minerály, polodrahokamy, dřevo a podobně. Vzhledem k dosavadní koncentraci vlády na pouhou těžbu ropy byla těžba dalších surovin opomíjena a nyní se dostává do popředí vládního zájmu. Česko jako lídr v oblasti těžkého průmyslu ve středoevropském regionu (a těžby zvláště) disponuje výrobci s bohatými zkušenostmi a technologiemi, kterými by mohla k rozvoji tohoto sektoru v Nigérii zásadně přispět.

Obráběcí technologie, stroje a nástroje

V důsledku bohatých příjmů z ropy a potažmo možnosti dovozu Nigérie bohužel pozapomněla na plnohodnotný rozvoj místního lehkého průmyslu. S cílem dohnat tento deficit podporuje vláda rozvoj malých a středních firem a řemesel, které však vyžadují počáteční investice a zaškolení místních pracovníků v nových technologiích a obsluze strojů. Příkladem je firma Ekopanely, která z rýžových panelů staví prefabrikáty pro stavbu domů.

Nigerijská strana má bohaté zkušenosti s kvalitními moderními českými výrobky a české firmy a investory je připravena uvítat s otevřenou náručí.

Beata Matusiková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Abuji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět