NEW YORK ZAŽÍVÁ ROZMACH OBORU REGTECH

New York je jedním z nejdůležitějších finančních center na světě a také jednou z hlavních lokalit RegTech odvětví. RegTech (Regulatory Technology) je zkratka pro technologické firmy, které se zaměřují na využívání technologií k zajištění souladu s regulacemi zejména v oblasti finančních služeb.

Ilustrační foto: Shutterstock

V New Yorku zažívá obor RegTech v posledních letech rozmach i kvůli tomu, že regulační procesy ve finančnictví jsou stále složitější, nákladné a časově náročné.  RegTech je v současné době využíván v řadě odvětví, ale nejčastěji je spojován s finančnictvím či pojišťovnictvím.

SVĚTOVÁ ŠPIČKA

V New Yorku se nachází řada společností, které se zaměřují na vývoj a implementaci technologií za účelem splnění regulačních požadavků ve finančním sektoru a patří ve svém oboru mezi světovou špičku. RegTech pokrývá širokou škálu oblastí, jen namátkou se může jednat například o identifikaci klientů, zpracování dat, sledování a analýzu transakcí, řízení rizik či dodržování předpisů. RegTech společnosti využívají pokročilé technologie, jako jsou umělá inteligence či cloud. Za posledních několik let se objevila řada společností v tomto oboru. Významnými hráči jsou například Kavout, Behavox, Ayasdi či Kustomer.

Regulace finančních služeb podléhají v New Yorku přísným pravidlům, proto RegTech společnosti významně pomáhají finančním institucím a firmám zlepšit jejich vnitřní procesy, snížit náklady a minimalizovat rizika porušení předpisů. Současně také umožňují firmám rychleji reagovat na nové předpisy a regulace.

ŠANCE I PRO ČESKÉ STARTUPY

V New Yorku se každoročně koná řada akcí, které se zaměřují rozvoj RegTech ekosystému a inovativních řešení. Za zmínku stojí například Global RegTech Summit.  Jedná se o mezinárodní konferenci, která se každoročně zaměřuje na novinky v tomto odvětví. V letošním roce se bude konat 22. září v New Yorku.

RegTech hraje důležitou roli při řešení regulačních výzev. Díky svému vlivnému postavení ve finančním světě představuje New York jedno z nejdůležitějších center RegTechu. Je více než pravděpodobné, že se tato oblast bude nadále rychle rozvíjet a rozšiřovat. RegTech startupy jsou pak důležitým prvkem v oblasti finanční regulace a investice do nich v posledních letech rostou. Tento vývoj by mohl zaujmout i české startupy. Důležitou podmínkou pro úspěšný vstup na vysoce konkurenční americký trh jsou ale technologické zkušenosti s regulačními požadavky a propojení s americkými finančními institucemi. Pro tyto firmy pak může americký trh představovat zajímavé příležitosti.

Lucie Hindlsová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v New Yorku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět