NĚMECKO ZAVÁDÍ VYŠŠÍ POPLATKY ZA EMISE V DOPRAVĚ A TEPLÁRENSTVÍ

Německý spolkový sněm schválil novelu zákona o národním obchodování s emisními povolenkami, která se týká dopravy a teplárenství. Od roku 2021 tak začnou pro obchodování s emisemi v těchto sektorech platit nové vyšší ceny 25 eur za tunu CO2, které se budou každoročně zvyšovat. Cílem je snížit atraktivitu fosilních paliv a urychlit přechod ke klimaticky šetrnějším alternativám.

Cílem vyšších cen emisí CO2 je mimo jiné omezit využívání fosilních paliv v dopravě. Foto: Shutterstock

Novela zákona o národním obchodování je předpokladem pro stanovení cen za jednu tunu CO2 v sektorech dopravy a teplárenství. Pro obchod s emisemi v těchto sektorech bude od roku 2021 platit podstatně vyšší částka 25 eur za tunu vypuštěného CO2 namísto původních 10 eur. Cena se bude každoročně zvyšovat a v roce 2025 dosáhne 55 eur oproti plánovaným 35 eurům. Od roku 2026 bude pro emisní povolenky platit nový cenový koridor 55-65 eur. Příjmy z emisních povolenek by měly v roce 2021 dosáhnout 7,4 miliardy eur, v roce 2023 pak 10,5 miliardy eur. Z těchto příjmů bude financováno snížení poplatku na podporu obnovitelných zdrojů energie („EEG Umlage“) a od 1. 1. 2024 také zvýšení příspěvku při dojíždění za prací.

Novela zákona se bude vztahovat na subjekty obchodující topným olejem, zemním plynem, benzínem nebo naftou, které podle očekávání přesunou vyšší náklady na své zákazníky. Vyšší ceny poplatků za emise pocítí automobilisté a nájemníci bytů. Podle odhadů vzroste v roce 2021 cena jednoho litru benzínu o 7 eurocentů a litru nafty o 8 eurocentů.

Petr Jaroš, ekonomický diplomat

Žaneta Sobotková, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Berlíně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět