Německo uvolnilo na pomoc podnikatelům 10 miliard eur

Německá spolková vláda přislíbila pomoc firmám postiženým částečným lockdownem, který trvá od 2. 11. Pro tento měsíc kabinet uvolní až 10 mld. eur. Opatření cílí na finanční náhradu ztrát způsobených koronavirovou epidemií prostřednictvím dotací a nabídkou zvýhodněného financování.

Kavárny zůstávají v Německu zavřené. Foto Shutterstock

Firmám do 50 zaměstnanců, kterým je omezeno podnikání z důvodu vládních nařízení, stát uhradí až 75 % ztrát z jejich listopadového obratu. Referenčním bodem bude průměrný obrat za listopad 2019. U společností založených po listopadu 2019 pak tržby v říjnu 2020. OSVČ si budou moci vybrat, jako referenční bod mohou použít také průměrný prodej z předchozího roku. Při výpočtu částky pro větší firmy bude vláda postupovat v souladu se zákonem o státní podpoře, který určuje horní hranici podpory. Od poskytnuté ekonomické pomoci budou odečteny již dřívější státní příspěvky, jako je příspěvek na tzv. kurzarbeit nebo překlenovací příspěvek. Žádosti budou podávány prostřednictvím státní IT platformy dříve využívané pro překlenovací podpory. Vláda počítá také s pomocí pro podniky nepřímo zasažené krizí.

Úvěry a překlenovací podpora

Společnosti budou moci i nadále využít stávajících nástrojů pomoci. Půjčky od státní rozvojové banky (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW) by měly být nyní navíc dostupné také pro OSVČ a firmy s max. 10 zaměstnanci. Takovéto společnosti mohou v závislosti na obratu dosaženém v roce 2019 prostřednictvím svých domovských bank požádat o půjčku až do výše 300 tisíc eur. Vláda převezme odpovědnost za případný výpadek při splácení úvěru. Vláda také prodlouží překlenovací podporu a podporu pro malé a střední podniky do poloviny roku 2021 (původně do konce roku 2020) v rámci programu Überbrückungshilfe III. Kromě toho plánuje zlepšit podmínky pro poskytování podpory pro silně zatížená odvětví kultury, sportu a veletrhů.

Výše uvedená opatření považují přední němečtí ekonomové za rozumný kompromis mezi nutnými kroky k omezení pandemie a zachováním chodu ekonomiky. Pomoc by měla být „efektivní, rychlá a bez zbytečných byrokratických překážek“, uvedl spolkový ministr financí Olaf Scholz (SPD).

Německý ministr hospodářství Peter Altmaier (CDU) prohlásil, že „je nutné zachovat základy pro hospodářský růst a zabránit úpadku průmyslu jako za jarní vlny“. Ministr také dodal, že je už teď jasné, že Německo se na předkrizové hospodářské hodnoty vrátí až v roce 2022.

Petr Jaroš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Berlíně

Žaneta Sobotková, stážistka, Velvyslanectví ČR v Berlíně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět