Německá železnice plánuje obří investice

Německý národní dopravce Deutsche Bahn (DB) chce během příštích deseti let nasměřovat do modernizace kolejí, vlakových stanic, vlaků a mostů až 200 miliard eur. Jedná se o historicky nejvyšší investici a také šanci pro české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

Německá železnice má co dohánět. Mluví se o ní sice jako o naději pro ochranu klimatu, ale její současný zanedbaný stav, který způsobuje především velmi častá zpoždění, se musí změnit k lepšímu. Cílem investic je tedy přesunout jak osobní, tak nákladní dopravu ze silnic na koleje.

Kvůli očekávanému vyššímu počtu cestujících v příštích letech se musí opravit vlaková nádraží a železniční uzly kolem velkých měst a rozšířit důležité trasy. Kolem 9 miliard eur je určeno na modernizaci či výstavbu 2 tisíc mostů. Dalších 12 miliard eur získá železniční dopravce na obnovu a nákup vlaků. Peníze půjdou ale i do jiných odvětví železnice. To jsou příklady některých oblastí, kde by se české firmy mohly zapojit. V roce 2013 se to podařilo firmě Škoda Transportation, která získala zakázku na výrobu 42 kolejových vozidel (šest vlakových souprav o šesti vagónech a lokomotivě). Ty by měly být tento rok nasazeny na trase mezi Mnichovem a Norimberkem. Více se můžete dočíst v tiskové zprávě Deutsche Bahn.

Mezi projekty, které už začaly, patří modernizace vysokorychlostní tratě pro vlaky ICE mezi Stuttgartem a Mannheimem v Bádensku-Württembersku. Od dubna do konce října 2020 bude celkově obnoveno 190 km tratě, položeno 300 tisíc nových betonových pražců a vyměněno bude také 54 trasových přepínačů. V dubnu 2020 začala modernizace trati mezi Norimberkem a Řeznem, kde budou renovovány mosty, koleje a výhybky.

V současné situaci se DB kvůli koronavirové krizi dostává do vysokých záporných čísel a počítá se ztrátou až 13,5 mld. eur. Modernizaci infrastruktury to však nezastaví. Podle Michaela Baufelda z Oddělení pro komunikaci DB bude výstavba infrastruktury pokračovat a Deutsche Bahn se bude držet svého investičního plánu. I dlouhodobá strategie ochrany klimatu, ke které se německá vládnoucí koalice zavázala v koaliční smlouvě, zaručuje, že vláda bude podporovat všechny dostupné prostředky ke splnění přísnějších ekologických limitů.

Investice do železniční infrastruktury mají mimo jiné zlepšit i potíže s častým zpožděním vlaků Deutsche Bahn. Foto Shutterstock

Počet cestujících vzroste na dvojnásobek

I přes výpadek v době koronaviru počítá DB s navýšením počtu cestujících v příštích deseti letech. V roce 2030 by mělo cestovat vlakem kolem 260 milionů cestujících – což je dvakrát více než v roce 2015. Rovněž nákladní doprava na kolejích, která v posledních letech slábne, potřebuje najít cestu, jak posílit, čímž by se snížily nejen emise, ale i provoz na silnicích. Aby se modernizace mohla uskutečnit, potřebuje DB najít 900 nových inženýrů a technických pracovníků na plánování a realizaci. Jak tvrdí odpovědný člen představenstva DB Ronald Pofalla: „Bez těchto lidí by byla obnova jen stěží možná.“

Českým firmám, které mají zájem o spolupráci s německým národním dopravcem na modernizaci železniční infrastruktury, doporučujeme podívat se na detaily na stránkách Deutsche Bahn (v němčině).

Tendry, které vypsala Deutsche Bahn, jsou uvedeny na tomto portálu.

Více informací je možné si vyžádat na obchodním úseku Generálního konzulátu v Mnichově, který je připraven rovněž asistovat při aktivitách českých firem na bavorském trhu.

Zuzana Zechovská, ekonomická diplomatka, Generální konzulát v Mnichově

Jan Kreuter, ekonomický diplomat, Generální konzulát v Mnichově

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět