NĚMCI CHTĚJÍ BÝT LÍDRY VE VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍCH

Německá spolková vláda schválila Národní vodíkovou strategii. Jejím cílem je učinit z Německa hlavního dodavatele moderních vodíkových technologií na světě.

Ilustrační foto: Shutterstock

Pro realizaci vodíkové strategie, která zahrnuje 38 opatření, počítá spolková vláda s investicemi ve výši 9 miliard eur. Využití „zeleného“ vodíku v energetice, průmyslu, lodní, kolejové a letecké dopravě a při vytápění budov se v příštích letech stane důležitým faktorem při snižování emisí dusíku a oxidu uhličitého. Vodík má významně přispět ke skladování energie a napomůže i stabilizaci energetické sítě. Spolková vláda zároveň považuje vodíkovou strategii za jeden z nástrojů pro zvládnutí následků koronavirové pandemie.

TŘETÍ PILÍŘ ENERGIEWENDE

Německá vláda považuje „zelený“ vodík, tedy vodík vyráběný výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie, za udržitelný, flexibilní a snadno přenositelný zdroj energie. „Zelený“ vodík se má stát po obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti třetím pilířem německé přeměny – „Energiewende“.

Z celkové částky 9 miliard eur bude na podporu samotných vodíkových technologií v Německu vyčleněno 7 miliard eur a na mezinárodní partnerství 2 miliardy eur. Těžištěm využití vodíku v německém hospodářství bude primárně ocelářský a chemický průmysl, dále vytápění budov a doprava.

Do roku 2030 by v Německu měly vzniknout kapacity pro výrobu vodíku elektrolýzou s celkovým instalovaným výkonem 5 GW. Nejpozději do roku 2040 by se měly zvýšit až na hranici 10 GW. Elektřina využitá pro výrobu „zeleného“ vodíku bude v budoucnu osvobozena od poplatku na obnovitelné zdroje (EEG-Umlage) a tím dojde ke zlevnění produkce.

PARTNERSTVÍ S DALŠÍMI STÁTY

Vzhledem k tomu, že možnosti budování obnovitelných zdrojů energie jsou v Německu omezené a nelze počítat s jejich dalším masivním nárůstem, pro pokrytí potřeby vodíku (90-110 TWh v roce 2030) počítá spolková vláda s uzavřením strategických partnerství s dalšími státy. Příkladem je smluvní ujednání o výstavbě prvního elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku v Maroku o výkonu 100 MW v hodnotě 300 milionů eur.

Součástí strategie je Akční plán, na jehož základě bude mít soukromý sektor možnost investovat do výroby, přepravy a využití vodíku. V první fázi se předpokládá do roku 2023 vytvoření funkčního domácího trhu. Po jeho stabilizaci německá vláda počítá po roce 2024 s postupnou expanzí německých vodíkových technologií do zahraničí.

Vysoké investice do „ropy budoucnosti“, jak Němci vodík často nazývají, se tak bezpochyby stanou dalším impulsem a příležitostí pro prohloubení česko-německé hospodářské spolupráce v řadě oblastí, počínaje průmyslem, přes dopravu až k rozvoji výzkumu, vzdělávání a inovací.

Petr Jaroš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Berlíně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět