NEBOJTE SE AFRIKY, VZKAZUJÍ FIRMÁM DIPLOMATÉ V KENI A ZAMBII

Čeští ekonomičtí diplomaté v Keni a Zambii v rozhovoru pro Export.cz upozorňují na šance, které se díky tamnímu obchodnímu prostředí a politické stabilitě otevírají tuzemským exportérům. Řada příležitostí se podobně jako v celé subsaharské Africe rýsuje například ve zdravotnictví a rozvojové projekty mohou sloužit jako reference pro následné komerční zakázky.

Byznysové centrum hlavního keňského města Nairobi. Foto: Shutterstock

Podle ekonomické diplomatky české ambasády v Nairobi Marty Anny Ledgard mohou tuzemské firmy v Keni očekávat vyspělé prostředí včetně bankovního sektoru, „britskou“ kulturu obchodního jednání a snadný přístup na okolní trhy v regionu východní Afriky.

Ekonomický diplomat ambasády v Lusace Václav Kuželka upozorňuje, že Zambie je dlouhodobě politicky a bezpečnostně stabilní zemí, která disponuje obrovskými přírodními zdroji a úspěšně tam působí firmy z celého světa.

Keňa je ekonomickým, logistickým a obchodním centrem východní Afriky. Jaké příležitosti se rýsují na místním trhu z pohledu českých exportérů a investorů?

M.A. Ledgard: Keňa je opravdu „branou“ do východní Afriky. Zlepšuje se dopravní spojení z pobřeží do vnitrozemí, Keňa rozšiřuje a modernizuje přístav v Mombase, otevírá nová přístaviště v přístavu Lamu (významném pro obchod s Etiopií a Jižním Sudánem), modernizuje železnice. Keňa také čile vyváží a obchoduje s Ugandou, Rwandou, Tanzanií, ale i s Kongem. Příkladem může být keňské bankovnictví, kdy pobočky keňských bank najdete ve všech těchto zemích. Obchodní prostředí v Keni je opravdu na vysoké úrovni, po Jižní Africe asi nejsofistikovanější ze subsaharské Afriky. V Keni dlouhá léta funguje soukromý sektor a ani v obdobích největších politických nesrovnalostí v zemi si žádná ze stran nedovolí ho omezit či nějak ohrozit. Samozřejmě i zde platí určitá africká „specifika“, ale pro investora, který je v Africe nový, to je opravdu relativně stálé a rozvinuté obchodní prostředí. Keňané jsou velmi podnikaví, pracovití, není problém najít spolehlivou pracovní sílu či šikovné zástupce firmy. I proto má v Keni regionální centrálu většina nadnárodních společností. Nevýhodou pak může být, že pracovní síla je relativně drahá.

Pane Kuželko, v čem je pro české firmy atraktivní zambijský trh?

V. Kuželka: Ze strany českých firem se jedná o trh doposud málo objevený. To má řadu důvodů – neznalost teritoria, vzdálenost nebo dopravní náklady. Zůstávají tím ovšem nevyužité nesporné příležitosti, které zde jsou. Není třeba mít přílišné obavy, Zambie je dlouhodobě politicky a bezpečnostně stabilní zemí, která disponuje obrovskými přírodními zdroji a úspěšně zde působí firmy z celého světa. V posledních letech byl ekonomický vývoj komplikovaný, ovšem nová vláda, kterou má Zambie od září 2021, si stanovila za jeden z hlavních cílů zlepšení podnikatelského prostředí a zatraktivnění země pro zahraniční investory.

Jaké příležitosti českým firmám přináší projekty zahraniční rozvojové spolupráce v Keni a Zambii?

M.A. Ledgard: Keňa podobně jako Tanzanie, Uganda či Rwanda nejsou takzvané prioritní státy české rozvojové pomoci. Přesto se nám v minulém a v tomto roce podařilo prosadit rozvojové projekty, a to hlavně zaměřené na zdravotnictví. To má totiž v oblasti velký potenciál a všechny zmíněné země nejen v důsledku pandemie zvýšily rozpočet pro zdravotnický sektor. Prakticky všechno vybavení se do zemí dováží. Schválené rozvojové projekty (vázaný peněžní dar vybavení novorozenecké JIP pro nemocnici v Mombase, či malé peněžní dary do projektů malých klinik) jsou velmi vítaným začátkem spolupráce v daných zařízeních a již teď se další nemocnice zajímají, zda by jejich zástupci mohli nainstalované vybavení vidět. Budou nám tak sloužit jako reference pro následné komerční zakázky. Podobně se snažíme pomoci a posléze umožnit vstup na trh firmám ze sektoru vodohospodářství a z oblasti ochrany životního prostředí.

V. Kuželka: Zambie patří mezi takzvané nejméně rozvinuté země a zahraniční donoři v posledních letech Zambii poskytovali okolo miliardy dolarů ročně. Možnosti pro zapojení českých firem existují, zejména pokud jde o projekty EU. Zambie je také jednou z šesti prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. ČR zde podporuje projekty především v sektoru zemědělství; na realizaci některých z nich se vedle nevládních organizací a univerzit podílely i české podnikatelské subjekty. V reakci na pandemii ČR uvolnila významné prostředky na dodávky zdravotnického vybavení z produkce českých firem. Možnosti nabízí také program rozvojového partnerství pro soukromý sektor „B2B“ spravovaný Českou rozvojovou agenturou. České firmy mohou dále využít program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce Národní rozvojové banky.

Podobně jako další africké země se také Zambie chystá na rychlý rozvoj zdravotnictví. Foto: Shutterstock

Došlo v Keni a Zambii k zásadní proměně poptávky v důsledku pandemie? Jak se zde projevují nové trendy, které zaznamenáváme v době restartu ekonomik po pandemii?

M.A. Ledgard: V Keni se v důsledku pandemie prakticky zastavil turistický ruch. Ten je pro zemi velmi důležitý, neboť představuje skoro 5 % HDP. Propad v příjmech znamenal velké přehodnocení priorit a místo orientace na návštěvníky ze zámoří začali po regionu cestovat i středněpříjmoví Afričané. Podobně pandemie povzbudila a poukázala na další možnosti regionálního obchodu. Zvýšil se důraz na místní výrobu. Stoupá důraz na investice do výroby, do provozování závodů či farem, do dlouhodobé přítomnosti firem. Obchod v rámci Východoafrického společenství (EAC), ale i Afriky jako kontinentu bude díky zlepšující se infrastruktuře posilovat a skýtá mnoho možností. Nové továrny, zpracovatelské podniky, ale i nemocnice musí být v dohledné době také vybaveny. To samozřejmě skýtá velké možnosti pro české firmy.

V. Kuželka: Pandemie naplno odhalila dlouhodobé nedostatky zambijského hospodářství. Projevily se komplikace s dovozem zboží a propad hodnoty zambijské měny. Stejně jako vláda si i výrobci a spotřebitelé uvědomili nutnost zvýšit domácí produkční kapacity a snížit závislost na dovozu, zejména v oblasti potravin a dalšího spotřebního zboží. Za poslední rok skutečně viditelně vzrostla nabídka tuzemských potravin v obchodech a je zde poptávka po zvyšování zpracovatelských kapacit. Výrazně samozřejmě stoupla poptávka po lékařském vybavení a zdravotnických prostředcích. Nejde ovšem pouze o bezprostřední boj s covidem-19. Pandemie výrazně zkomplikovala cesty do zahraničí za účelem lékařské péče, takže lze očekávat snahu o zlepšení úrovně zdravotní péče v Zambii obecně.

S africkými trhy má zkušenosti jen menšina českých firem. Co byste poradili těm, které se tam chystají poprvé? Mohou je zaskočit specifika kultury obchodního jednání?

M.A. Ledgard: Obchodní kultura v Keni je velmi „britská“ s africkou okázalostí. Určitě bych doporučila si dopřát dost času jak na jednání, tak na uskutečnění projektu. Jste-li v oblasti noví, vše bude trvat déle, než člověk naplánuje. Dejte si čas a zůstaňte klidní. Pragmatismus, flexibilita, důraznost, ale současně vřelost jsou základní vhodné přístupy. Na ambasádě všem novým obchodníkům rádi poradíme.

V. Kuželka: Určitě lze doporučit si dopředu zjistit alespoň základní informace o zemi jako takové a o oblasti trhu, na němž chce firma působit. S vyhledáním informací může napomoci i Velvyslanectví ČR v Lusace. Samozřejmě jde ve srovnání s Českem o do jisté míry odlišné prostředí, zahraniční obchodníci se zde však obvykle nesetkají s vyloženým „kulturním šokem“. Je zde přece jen dost patrné dědictví britského vlivu. Při jednání se zambijskými partnery se vyplatí mít otevřený přístup, trpělivost a realistická očekávání – většinou nelze počítat s tím, že při uzavírání prvního obchodu půjde vše rychle a hladce.

Kde mohou české firmy, které o expanzi na keňský a zambijský trh teprve uvažují, získat základní informace o těchto trzích včetně místních specifik?

V. Kuželka: Základním informačním zdrojem k Zambii a podmínkám na místním trhu je Souhrnná teritoriální informace na portálu BusinessInfo. Bližší informace k jednotlivým perspektivním sektorům uveřejňuje MZV v rámci Mapy strategických příležitostí 2021/2022. Zájemci o vstup na zambijský trh se samozřejmě mohou s dotazy kdykoli obrátit na Velvyslanectví ČR v Lusace.

M.A. Ledgard: Přidávám se ke kolegovi Kuželkovi. Pro Keňu a východní Afriku platí to samé a připomínám, že i my na Velvyslanectví ČR v Nairobi tu jsme pro české firmy. Těším se, že se podnikatelé Afriky přestanou „bát“ a pochopí, že je to rostoucí trh skýtající mnoho možností.

Další informace o podnikatelských příležitostech pro české firmy v Keni a Zambii získáte na webináři s ekonomickými diplomaty Martou Annou Ledgard ze zastupitelského úřadu ČR v Nairobi a Václavem Kuželkou ze zastupitelského úřadu ČR v Lusace. Webinář proběhne ve středu 30. března 2022 od 10:00 SEČ přes platformu WebinarJam. Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

Martina Kaderová, Odbor ekonomické diplomacie MZV

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět