Nákladní doprava do Německa je bez větších omezení

Žádná mimořádná opatření v nákladní dopravě mezi Českem a Spolkovou republikou Německo v tuto chvíli neplatí. Doporučuje se nicméně, aby přepravce včas kontaktoval příjemce zboží kvůli vykládce, protože velká část obchodů a logistických areálů je uzavřena.

Ilustrační foto Shutterstock

Ze strany ČR jsou hranice uzavřeny s výjimkou nákladní dopravy, složek integrovaného záchranného systému a pendlerů, kteří pracují ve vzdálenosti do 100 km od hranice. Provádění mezinárodní nákladní dopravy zboží je povoleno u vozidel určených k přepravě nákladu, tedy u vozidel kategorie N.

Až do odvolání v Německu platí výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t. Výjimka platí s okamžitou účinností, důvodem je zajištění dodávek léků a zboží pro denní užití během koronavirové krize.

Pro mezinárodní nákladní dopravu zboží je nutné využít pouze povolené hraniční přejezdy:

Strážný – Phillippsreut

Pomezí nad Ohří – Schirnding

Rozvadov – Waidhaus (dálnice)

Folmava – Furth im Wald / Schafberg

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

Krásný Les – Breitenau (dálnice)

Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

a) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),

b) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky),

c) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy),

d) výpis z živnostenského rejstříku

Doporučuje se, aby řidiči byli vybaveni formulářem o bezinfekčnosti vyplněným certifikovanou zdravotnickou institucí. Kontroly zdravotního stavu (měření teploty) jsou prováděny namátkově.

Ondřej Karas, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Berlíně

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet