Na stavbě jaderné elektrárny v Egyptě se budou podílet i Češi

Ústav jaderného výzkumu (ÚJV) Řež získal v listopadu v Egyptě důležitou zakázku. Bude mít na starosti kontrolní a regulační práce na stavbě jaderné elektrárny v El Dabá, kterou buduje ruská společnost Atomstrojexport.

Ilustrační foto Shutterstock

Podle ředitele egyptského Úřadu pro jaderné elektrárny Sami Šabána se o zakázku, kterou česká firma získala, ucházelo celkem 13 společností. Kontrakt zahrnuje nezávislou kontrolu dokumentů a služeb dodaných ruskou stranou a podpůrné aktivity pro egyptský dozor v řadě dalších oblastí (rozvoj lidských zdrojů, rozvoj integrovaného systému řízení regulátora, inspekční plány během výstavby jaderné elektrárny, mezinárodní mise, rozvoj legislativy, hodnocení licenční dokumentace a další činnosti).

Vlastníkem a provozovatelem projektu je egyptský státní Úřad pro jaderné elektrárny a hlavním dodavatelem a nositelem licence pak společnost ROSATOM. Bilaterální dohoda mezi Egyptem a Ruskem předurčila dominantní postavení ruských firem ve všech fázích projektu. EPC kontraktorem se stala společnost Atomstojexport JCS, hlavním projektantem sesterská společnost Atomprojekt JSC a TVEL Fuel Company je zodpovědná za dodávky jaderného paliva. Součástí bilaterální dohody je také částečná lokalizace projektu – stavební připravenost tak mají na starost egyptské firmy, stejně jako výstavbu elektrického vedení. Uvedené příklady však mohou skýtat příležitosti pro české firmy jako významné subdodavatelé projektu, například v případě vodního managementu elektrárny.

Jaderná elektrárna, která vyroste v lokalitě El Dabá na severním pobřeží Egypta u Středozemního moře, se bude skládat ze čtyř bloků s tlakovodním reaktorem třetí generace VVER-1200, každý o výkonu 1,2 GW. Projekt jaderné elektrárny je realizován ve třech hlavních fázích. První etapa, která byla zahájena v prosinci 2017, pokrývá aktivity zaměřené na přípravu výstavby. Druhá etapa, která bude zahájena po získání stavebního povolení (aktuálně se očekává získání povolení na výstavbu prvního reaktoru), zahrnuje stavební proces a veškeré práce spojené s výstavbou, montáží, školením a přípravou na zahájení provozních zkoušek.  Poslední etapa zahrnuje zkušební provoz. Projekt je financován částečně prostřednictvím úvěru Ruska v hodnotě 25 miliard USD se splatností 22 let, částečně egyptským státem.

Ludmila Leškovská, ekonomická diplomatka, velvyslanectví ČR v Káhiře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět