Na místní a státní tendry v USA se Buy American Act nevztahuje

Federální veřejné zakázky v USA představují příležitost i pro potenciální zahraniční dodavatele, jejich šance však často omezují podmínky v tendrech. Někdy proto může větší příležitost číhat v zakázkách na státní a místní úrovni, jejichž hodnota ročně dosahuje až 4,5 bilionu dolarů.

Ilustrační foto Shutterstock

Zadavatelé na nižší úrovni nejsou typicky svázáni federálními regulacemi preferujícími domácí dodavatele a omezenější rozpočty menších celků také často ústí ve větší preferenci cenového kritéria bez ohledu na státní příslušnost dodavatele. Zahraniční (i evropské) společnosti přitom tento potenciál někdy přehlížejí. Evropské společnosti jsou ve veřejných zakázkách na státní úrovni v jednotlivých státech USA v principu ve stejné pozici jako jiné americké společnosti z jakéhokoliv jiného (například sousedního) státu a nevztahuje se na ně Buy American Act, který se uplatňuje při tendrech na federální úrovni nebo v situacích, kdy jednotlivé státy USA financují projekty z federálních peněz.

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu je ve věci snížení bariér pro evropské společnosti při přístupu k americkým zakázkám v kontaktu mimo jiné s NASPO (National Association of State Procurement Officials). Organizace sdružuje zástupce států USA, kteří mají na starosti vypisování zakázek. Instituce si klade za cíl omezovat bariéry mezi americkými státními a národními orgány odpovědnými za zadávání veřejných zakázek a potenciálními zahraničními dodavateli. Je proto v kontaktu mimo jiné s Evropskou komisí; v minulosti pomohla uspořádat například britskou road tour pro více než 1200 podnikatelů. Prostřednictvím našeho velvyslanectví či napřímo je možné se se zástupci NASPO zkontaktovat kvůli případným dotazům na vypisované zakázky.

Větší nabídka, větší konkurence

Motivace pro úsilí NASPO a státních zadavatelů obecně je jednoduchá: větší nabídka přináší větší konkurenci, a tím i tlak na lepší kvalitu a nižší cenu. Toto snižování bariér pro dodavatele ze zahraničí je samozřejmě i v českém zájmu.  NASPO zpracovala základní přehled a postup pro zahraniční společnosti se zájmem o veřejné zakázky ve všech padesáti státech USA v prezentaci, která může posloužit řadě českých společností při jejich vstupu na americký trh. Příručka mimo jiné obsahuje i doporučení pro kontakty s úředníky, kteří mají zadávání zakázek na starosti.

V 90. letech byl založen i takzvaný NASPO ValuePoint (NVP), který zajišťuje sdružené objednávky napříč státy, čímž dosahuje zjednodušení a zlevnění zadávacích procesů a umožňuje státům USA vyjednat lepší cenu s dodavateli. Mezi kritéria posouzení nabídek patří cena, kvalita, záruční podmínky, spolehlivost a podobně. Jen v roce 2022 bylo prostřednictvím NVP utraceno 19 miliard dolarů a objem těchto prostředků roste každým rokem. NVP spravuje více než 62 smluvních portfolií a více než 400 kooperativních smluv. Příkladem zadané zakázky přes NVP je tendr na elektrické dobíjecí stanice pro automobily, v němž roli vedoucího státu sehrává Maryland a účastní se ho i další státy. V tendru není žádný odkaz na Buy America. Vyhodnocení závisí z 70 % na technických kritériích a z 30 % na ceně.

Vyplatí se být aktivní

Uspět v zakázkách na státní úrovni není jednoduché a vyžaduje kvalifikované zaměstnance.  Je třeba zohlednit, že trhy v každém z amerických států fungují odlišně a je třeba znát jejich specifika. Vyplácí se komunikovat proaktivně a – samozřejmě vždy s přihlédnutím k platným pravidlům – v co nejranější fázi navázat kontakty se zadavateli zakázek. Nižší míra některých omezení a celkově vyšší objemy přidělených prostředků v porovnání s federálními tendry ale za toto úsilí stojí. Pokud chcete znát další podrobnosti, je možné se obrátit na zaměstnance Velvyslanectví ČR ve Washingtonu.

Martin Fott, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět