MZV VYZÝVÁ K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ EKONOMICKÉ DIPLOMACIE NA ROK 2023

Ministerstvo zahraničních věcí vyzvalo zastupitelské úřady České republiky v zahraničí (velvyslanectví a generální konzuláty) k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomické diplomacie určených k realizaci v roce 2023. Návrhy mohou být předkládány od 9. září do 9. října 2022.

Foto: Shutterstock

Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) jsou významným nástrojem podpory českých exportérů. Ekonomičtí diplomaté prostřednictvím PROPED propojují české firmy a zástupce akademické sféry s potenciálními zahraničními partnery a pomáhají identifikovat nové příležitosti na zahraničních trzích. Projekty jsou primárně realizovány zastupitelskými úřady v mnoha podobách – jde o semináře, konference, kulaté stoly, incomingové mise, workshopy, katalogové prezentace či účast českých firem na výstavách a veletrzích. Realizace projektů ekonomické diplomacie je umožněna díky společnému nástroji financování ekonomické diplomacie.

Návrhy projektů připravují zastupitelské úřady ve spolupráci se zapojenými rezorty a podnikatelskými asociacemi. České firmy a instituce se zájmem o participaci na některém z projektů se mohou obrátit na Klientské centrum pro export či přímo na příslušný zastupitelský úřad ČR. Při přípravě projektů je vhodné se zaměřit na perspektivní sektory spolupráce v jednotlivých teritoriích, uvedené v Mapě globálních oborových příležitostí.

Předložené návrhy poté posoudí mezirezortní komise a rozhodne, které z nich se budou skutečně realizovat. Seznam schválených projektů bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí v sekci ekonomika po zasedání mezirezortní komise na začátku prosince 2022.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět