Nové opatření zpřísňuje podmínky vstupu do ČR, týká se i obchodních cest

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo nové ochranné opatření, které stanoví nový postup k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, a které ještě více omezí možnost vstupu neočkovaných cizinců na území ČR, což se týká i obchodních partnerů českých firem. Toto nařízení se netýká plně očkovaných osob.

Ilustrační foto: Shutterstock

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které vstoupilo v platnost 7. 12. 2021, zpřísňuje vstup neočkovaných cizinců ze třetích zemí (mimo EU) na území ČR v případě, že cizinec nedisponuje digitálním certifikátem EU COVID (národní certifikát o provedeném očkování vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID) či národním certifikátem o očkování ze země, která je uvedena na seznamu zveřejněném na webových stránkách MZ ČR o uznávání certifikátů o očkování z jiných zemí.  Současně vymezuje okolnosti, při jejichž splnění zákaz neplatí.

Podle nového opatření mohou neočkovaní cizinci přicestovat do ČR pouze ve výjimečných situacích a jejich fyzická přítomnost v ČR musí být nezbytná. Nezbytnost musí být řádně zdůvodněna s tím, že naplnění sledovaného účelu nelze zajistit jiným způsobem. Pouhé obecné uvedení, že je přítomnost osoby na území ČR nutná, není dostatečné. Taktéž je potřeba požádat vedoucí ústředního orgánu státní správy o vydání dokumentu, který tyto důvody potvrzuje a dokládá.

Možnost přicestovat mají také osoby, které se v posledních dvou týdnech zdržovaly v zemi s nízkým rizikem nákazy. Aktualizovaný seznam zemí podle rizika nákazy naleznete zde.

Neočkovaní cizinci nebo cizinci s vakcínou neuznávanou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) musí pro příjezd do ČR splňovat ještě další podmínky nad rámec výše zmíněné. Jedná se například o potvrzení negativního RT-PCR testu před vstupem do ČR a absolvování dalšího RT-PCR testu mezi 5. a 7. dnem pobytu.

Pro všechny příjezdy do ČR však platí povinnost vyplnit tzv. příjezdový formulář.

Za splnění všech zmíněných podmínek a ve zcela nezbytných a neodkladných situacích se lze i nadále obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci služby „Obchodní cesty“.

Pro dotazy a žádosti o pomoc se neváhejte obrátit na e-mailovou adresu obchodnicesty@mzv.cz.

Celé znění nového ochranného opatření, včetně všech výjimek, naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR na tomto odkaze

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět