MYANMAR SE STAL ČLENEM RCEP, LÁKÁ EVROPSKÉ EXPORTÉRY I INVESTORY

Myanmar se stal jednou z 15 členských zemí nové a největší obchodní dohody na světě – Regionálního ekonomického partnerství (RCEP). Aby země dostála závazkům, které z dohody vyplývají, a mohla těžit z jejích výhod, bude muset v nadcházejícím pětiletém přechodném období provést řadu reforem a značně posílit vlastní infrastrukturu. To přináší řadu významných exportních příležitostí pro české firmy z oblasti dopravních technologií, digitalizace či energetiky.

Ilustrační foto: Shutterstock

​Po uplynutí přechodných období bude země díky své poloze, množství přírodních zdrojů a pracovní síly velmi lákavou lokalitou pro české investory se zájmem o působení v širším asijsko-pacifickém regionu. Dohoda, která zakládá největší zónu volného obchodu na světě, vytváří především podmínky pro odstranění celních a obchodních bariér mezi signatáři, mezi které patří deset zemí ASEAN (včetně Myanmaru) a dále Austrálie, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Nový Zéland.

PRAVIDLA PRO URČENÍ ZEMĚ PŮVODU

Výraznou částí dohody jsou ustanovení o sjednocení pravidel pro určení země původu zboží. Zejména tato část dohody vyvolává u zemí, které nejsou jejími členy, obavy, zda nedojde ke znevýhodnění dovozců ze třetích zemí. Tato obava má reálný základ, avšak pravidla určení země původu také pevně a pro všechny signatáře jednotně stanovují, jak velká část výrobku musí být vyrobena v dané zemi, aby byl považován za místní. U většiny tříd zboží je to 40 %. To vytváří značný prostor i pro zahraniční výrobce, kteří v zemích RCEP produkují výrobky s podílem dovezených komponent.

Lze proto očekávat, že firmy ze třetích zemí, jako je Česká republika, budou do budoucna chtít více investovat v zemích RCEP, aby své výrobky snáze uplatnily například na japonském, australském či čínském trhu. Myanmar patří v rámci celé zóny k zemím s nejnižšími náklady na pracovní sílu, ale i na další vstupy (energie, cena realit apod.) a může být proto velmi příhodnou destinací pro investice českých firem. Země navíc nabízí řadu investičních pobídek, zejména pro firmy investující ve zvláštních ekonomických zónách. Myanmarská vláda navíc v příštích letech bude hledat investory pro privatizaci celé řady státních podniků, a i zde může pro české firmy spočívat celá řada příležitostí, zejména v oblasti zpracování zemědělských produktů či v těžbě a další úpravě stavebních materiálů (cement, vápno, kámen apod.)

PŘÍLEŽITOSTI V PŘECHODNÉM OBDOBÍ

Zdaleka největší příležitosti pro export však skýtá období prvních pěti let platnosti dohody RCEP, kdy Myanmar bude muset značně reformovat svou legislativu, státní správu i celou ekonomiku, aby se mohl do dohody reálně zapojit a nabízet výrobky a služby kompatibilní i s trhy nejnáročnějších členských zemí RCEP, jako jsou Singapur, Japonsko nebo Jižní Korea.

Na semináři, který v polovině prosince uspořádala Delegace EU v Rangúnu, myanmarský ministr pro investice výslovně specifikoval, ve kterých oblastech chce země na upgradu ekonomiky spolupracovat s evropskými firmami: rozvoj infrastruktury, elektrifikace, obnovitelné zdroje energie, vodohospodářství, oblast digitalizace, IT a e-commerce. V těchto oblastech Myanmar dosud nemá dostatečně silné vlastní kapacity, které jinak při vyhlašování veřejných zakázek preferuje, a představitelé vlády proto vidí velký potenciál pro uplatnění evropských firem.

Čeští exportéři, kteří by se ucházeli o takové příležitosti, mohou využít různé formy podpory české vlády, včetně programu Záruka, pro který se Myanmar jako cílová země kvalifikuje.

Firmy, které mají zájem o detailnější informace ohledně uplatnění konkrétních výrobků či služeb, se mohou přímo obrátit na obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rangúnu.

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rangúnu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět