MYANMAR POSILUJE BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Myanmar stále intenzivněji vnímá ekonomické dopady poměrně slabých zákonů proti praní špinavých peněz. Rozhodnutí Evropské unie zařadit zemi na takzvanou černou listinu sice přímo neomezí možnosti obchodovat a investovat v zemi, nicméně ovlivňuje reputaci a rozhodování budoucích investorů i obchodních partnerů.

Ilustrační foto: Shutterstock

Myanmarská vláda a finanční sektor proto zintenzivňují úsilí směrem k nápravě stavu a následnému vyřazení ze seznamu, což s sebou přináší nové obchodní příležitosti zejména ve finančním sektoru, ale překvapivě také v oblasti mapování a oceňování důlních děl.

ČERNÁ LISTINA EU

Evropská unie vede seznam třetích zemí představujících vysoké riziko s ohledem na praní špinavých peněz a financování terorismu (takzvanou černou listinu). Na začátku května bylo rozhodnuto o zařazení Myanmaru na tento seznam s účinností od 1. října 2020. Pokud je země na černé listině, veškeré transakce s osobami usazenými v takové zemi podléhají zvýšené kontrole a finanční instituce mají zpravidla povinnost o takových obchodech informovat úřady (v případě ČR se jedná o Finanční analytický úřad).

Jelikož obchody s Myanmarem podléhaly těmto opatřením již předtím z jiného důvodu (tatáž opatření se vztahují na země, vůči nimž EU uplatňuje sankce), samotné zařazení země na listinu nemá zásadní praktické dopady.

SNAHA O NÁPRAVU

Přesto Myanmar vnímá reputační riziko související s umístěním na seznamu, v jehož důsledku si například mohou některé firmy rozmyslet investici v zemi. Proto myanmarská vláda podniká kroky vedoucí k vyřazení země. Primárním cílem je zlepšit hodnocení země ze strany Finanční pracovní skupiny (FATF), mezinárodní organizace, jejíž doporučení v oblasti finanční bezpečnosti přejímá Evropská komise i vlády členských států EU.

V tomto ohledu myanmarská vláda zaznamenává určité úspěchy, kdy postupně zlepšuje svůj rating v jednotlivých 40 kritériích FATF a nyní je pouze u pěti položek hodnocena jako „nevyhovující“. Pokud bude vláda i nadále s FATF spolupracovat na zlepšení regulace finančního sektoru, je realistické očekávat zlepšení hodnocení do dvou let.

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Právě proto se v současné době zvýšeného úsilí, které se projevuje nejen přijímáním nových zákonů a vyhlášek, ale také zlepšováním technického vybavení a školením zodpovědných pracovníků, otevírá celá řada příležitostí zejména pro firmy dodávající finančním institucím služby a vybavení.

Aktuální situace může být zvláště příznivá pro poskytovatele finančních softwarů a dalších digitálních nástrojů pro banky. Většina myanmarských bank postrádá moderní technologie pro zjišťování podezřelých transakcí a osob/klientů, a tudíž nemohou provádět due diligence na úrovni dosahující mezinárodních standardů. Přitom právě modernizace vybavení a vnitřních procesů bude do budoucna státem po finančních institucích vyžadována, má-li Myanmar zlepšit svůj obraz v mezinárodních finančních kruzích.

Příležitost samozřejmě existuje také v oblasti samotných finančních služeb. V době, kdy země usiluje o přijímání mezinárodních standardů, je vstup hráčů, kteří takovými dovednostmi již disponují, spíše vítán. To se týká zejména oblasti mikrofinancí, nebankovních transferů (hundi, mobilní platby apod.), ale i samotných bank.

PROTI ILEGÁLNÍ TĚŽBĚ

Možná poněkud překvapivě problematika boje proti praní špinavých peněz zvyšuje poptávku po mapování a oceňování důlních děl, případně i po rekultivacích. Důvodem je skutečnost, že velká část peněz, které se v zemi perou, pochází z ilegální těžby. Přitom odhalování zdrojové trestné činnosti (té, která generuje špinavé peníze) je často důležitou částí trestního řízení i v samotné věci praní špinavých peněz.

Velvyslanectví ČR v Rangúnu průběžně sleduje vývoj finančního sektoru v Myanmaru. České firmy, které mají zájem o detailnější informace ohledně uplatnění konkrétních výrobků či služeb, se mohou přímo obrátit na obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví.

Kamil Pikal, ekonomický diplomat

Nan Kham Mo Win, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Rangúnu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět