MYANMAR MÁ ZÁJEM O ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Myanmarský trh s léčivy roste a je zde silná poptávka po lécích nejrůznějších typů, ale také po zdravotnických pomůckách, lékařském vybavení a přístrojích. Exportér, který zvažuje vstup na myanmarský trh, však musí počítat s řadou specifik myanmarského obchodního i právního prostředí.

Ilustrační foto: Shutterstock

Při tvorbě obchodního či investičního plánu je třeba brát v potaz, že registrace nového léku u místních úřadů může trvat až dva roky, v případě zdravotnického vybavení až jeden rok. Před uvedením výrobku na trh je třeba ověřit, že je tento produkt pro Myanmar vhodný, například že splňuje předpisy ohledně balení a velikosti dávek nebo že je možné ho skladovat a používat i při vysokých teplotách a vlhkosti (Myanmar je zařazen do klimatické zóny IV).

Vstup na trh se v Myanmaru převážně realizuje dvěma způsoby: buď zřízením pobočky firmy, která má obvykle na starosti registraci svých výrobků, jejich skladování po dovozu do země a případně také marketing. Vlastní distribuci konkrétním lékárnám obvykle zajistí místní distribuční společnost. Druhou možnost představuje uspořádání, kdy lokální distributor zajišťuje celý proces od registrace po prodej.

Rozdíl vedle nákladů spočívá také v tom, kdo je držitelem registrace konkrétního výrobku. Podle myanmarských zákonů má držitel registrace výhradní právo distribuovat léčivo v zemi. V Myanmaru registrované firmy se také mohou účastnit tendrů na dodávky pro veřejná zdravotnická zařízení.

MOBILNÍ JEDNOTKY

Příkladem výrobku, který mohou české firmy nabídnout, jsou mobilní zdravotní jednotky. V Myanmaru jsou obdobná zařízení již využívána, a to zejména jako mobilní krevní banky či diagnostické laboratoře. Do budoucna bude třeba počet těchto jednotek rozšířit a obměnit či modernizovat ty stávající.

Čeští zájemci o působení na myanmarském zdravotnickém trhu se mohou při hledání potenciálního místního partnera obrátit na ekonomického diplomata Velvyslanectví ČR v Rangúnu, který je připraven odpovědět na podrobnější dotazy a pomoci při navazování obchodních kontaktů v zemi.

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rangúnu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět