Myanmar chystá další ekonomickou zónu

Myanmarská vláda chce přilákat zahraniční investice, vytvořit pracovní místa a zvýšit objem zboží vyráběného přímo v zemi. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, jsou přitom zvláštní ekonomické zóny (Special Economic Zone, SEZ). Další, již čtvrtá v pořadí, by mohla vzniknout ve spolupráci s Indií.

Myanmarská vláda chce na místní trh přilákat investory. Připravila proto pro ně zvláštní ekonomické zóny, kde platí zvýhodněná pravidla pro podnikání. Foto Shutterstock

Tak jako jiné země, i Myanmar nabízí v zónách podnikání za specifických, zvýhodněných podmínek. Patří sem výhodný daňový a celní režim, větší míra právní jistoty v užívání pozemků na území SEZ, a v neposlední řadě služby a infrastruktura. V blízkosti zón jsou přístavy a celní sklady, k bonusům patří také stabilní dodávky elektřiny či právní pomoc při založení firmy v Myanmaru a realizaci zamýšlené investice. Myanmarské zákony navíc umožňují, aby na území SEZ působily i firmy vlastněné ze 100 % zahraničními vlastníky.

Z administrativního hlediska může být také výhodou, že zájemce o investování v SEZ nepotřebuje získat vládní souhlas s investicí, ale stačí v jednodušším řízení obdržet kladné stanovisko od řídícího výboru zóny v níž jsou zastoupeni vysocí činitelé dotčených hospodářských ministerstev.

Uvnitř každé SEZ jsou naplánované dvě oblasti. Podniky vyrábějící primárně na export by měly sídlit ve volné zóně (free zone), ve zvýhodněné zóně (promotion zone) má být realizována výroba převážně pro domácí trh. Každá z těchto zón nabízí mírně odlišnou sadu pobídek, jejich přehled naleznete na stránkách Velvyslanectví ČR v Rangúnu.

Zřizování a regulaci zvláštních ekonomických zón má na starosti Centrální úřad pro SEZ, který vláda založila v roce 2011. Ze tří naplánovaných SEZ je plně funkční pouze jedna (Thilawa), a to od roku 2015, kdy zde zahájily činnost první podniky. SEZ Dawei je ve výstavbě, v případě Kyaukpyu bylo loni dokončeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) a předběžný geologický průzkum. Vedou se také jednání o zřízení čtvrté SEZ, která by mohla vzniknout v Sittwe.

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rangúnu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět