MAPA STRATEGICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo novou publikaci „Mapu strategických příležitostí“. Publikace si klade za cíl nejen prezentaci aktuálních strategických sektorů, ale také i přispět k pochopení dopadů pandemie COVID-19 na proměny ekonomik vybraných zemí. Tyto proměny se sledují jak z fiskálního hlediska v reakci národních vlád, tak také v makroekonomických souvislostech spolu s budoucím ekonomickým vývojem a faktory, které jej ovlivňují.

 

Přebal publikace: MZV ČR a ASTRON print, s.r.o.

Díky našim firmám o nás ví celý svět