Mapa strategických příležitostí 2021/2022

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo u příležitosti konference ekonomických diplomatů druhé vydání Mapy strategických příležitostí 2021/2022. Cílem publikace je pomoci českým firmám orientovat se v  turbulentní době, kde je systém vnějších ekonomických vztahů kompletně redefinován a zprostředkovat jim aktuální příležitosti ve světě. Publikace vychází z unikátních informací, kterými disponují ekonomičtí diplomaté českých zastupitelských úřadů a zástupci agentur na podporu exportu ve světě.

Přebal publikace: MZV ČR a ASTRON print, s.r.o.

Novinkou letošního vydání Mapy strategických příležitostí 2021/2022 je rozšířený počet zemí a také vybraných sektorů. Publikace je rovněž vydávána ve dvou verzích – teritoriální a sektorové, přičemž teritoriální mapa je členěna dle kontinentů a sektorová dle 23 sektorů. 

Mapa strategických příležitostí dle kontinentů.                       

Mapa strategických příležitostí dle sektorů.

Díky našim firmám o nás ví celý svět