MOLDAVSKO MÁ ZÁJEM O ČESKÉ TECHNOLOGIE V OBLASTI INTELIGENTNÍ DOPRAVY

Moldavsko získalo statut kandidátské země pro vstup do Evropské unie a rekonstrukce silniční sítě, včetně zavádění inteligentních dopravních technologií, se stala jednou z priorit a podmínek pro přiblížení EU. To vytváří příležitosti nejen pro přenos českých zkušeností, ale i pro uplatnění českých technologií, z nichž některé se v Moldavsku již používají.

Systém analýzy dopravních videí. Foto: RCE

S cílem zvýšit šance českých technologií na uplatnění na moldavském trhu a podpořit Moldavsko v oblasti zavádění systémů inteligentní dopravy, financovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR projekt ekonomické diplomacie. Na konci listopadu tak proběhla cesta moldavské delegace do Česka. Cílem cesty bylo seznámit moldavské účastníky s moderními technologiemi v oblasti inteligentní dopravy a především ukázat fungování těchto technologií v praxi. Moldavskou delegaci vedl náměstek Ministerstva infrastruktury a regionálního rozvoje a ředitel Správy silnic Moldavska, což jsou instituce, které rozhodují o investicích v oblasti dopravy.

OD IT SYSTÉMU PO VÁŽENÍ KAMIONŮ ZA JÍZDY

Program byl zahájen v Praze jednáním s Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), kde proběhla praktická ukázka fungování IT systému, který monitoruje údržbu silnic. Na ČVUT a v sídle české společnosti SmartPlan byla diskutována bezpečnost silničního provozu. Následovala cesta do Jihlavy, kde se moldavská delegace seznámila s fungováním regionálních institucí Kraje Vysočina zodpovědných za správu silnic. V Jihlavě, Brně a Zlíně proběhla ukázka fungování služeb zajišťovaných na regionální a municipální úrovni.

Část programu byla věnována také vážení kamionů za jízdy, ukázky proběhly ve Velkém Meziříčí a v Hulíně. V Brně se delegace podívala do Dálničního dohledového centra ŘSD. Poslední den strávila moldavská delegace ve Zlíně, kde navštívila sídla českých firem Cross Zlín a Incinity. Důraz byl postaven na ukázku fungování českých technologií a na způsob jejich využití ze strany státní správy.

OD PILOTNÍCH PROJEKTŮ K VĚTŠÍM INVESTICÍM?

Moldavská delegace tak získala představu o konkrétních možnostech, které české firmy nabízejí, což může ovlivnit jejich následné rozhodování o investicích. Příležitostí, které Moldavsko nabízí v oblasti inteligentní dopravy a chytrých měst, již dokázalo využít několik českých společností. Aktivní jsou v Moldavsku firmy SmartPlan, Cross Zlín, Incinity, které se také zúčastnily programu delegace. Tyto české firmy jsou, spolu s dalšími, sdruženy v organizaci CIMS – Czech Inteligence Mobility Solutions. V Kišiněvě a dvou dalších větších městech Moldavska je však možné najít stopy i dalších českých firem, které realizovaly pilotní projekty a zavedly inovativní dopravní technologie. Existuje šance posunout stadium pilotních projektů do větších investičních projektů, které by umožnily českým firmám uplatnit se na moldavském trhu ještě výrazněji.

Kateřina Šilhánková, diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kišiněvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět