MODERNIZACE LETIŠŤ JE VELKÉ TÉMA V RUMUNSKU

Vzhledem k velikosti Rumunska a stále poddimenzované železniční a silniční infrastruktuře hraje významnou roli poměrně hustá síť regionálních letišť. Velvyslanectví ČR v Bukurešti identifikovalo jako velké téma jejich vybavení a modernizaci. Rumunsko klade velký důraz na dopravní průmysl a infrastrukturu, počítá s udržitelnou dopravou, na kterou je vyčleněna suma přesahující 20 miliard eur.

Letiště Henri Coanda. Foto: Shutterstock

Pro Rumunsko je rovněž důležité, že na infrastrukturu směřuje z fondů Národního plánu obnovy a odolnosti (NPO) prakticky jedna třetina z celkového schváleného rozpočtu. Jedná se tak i o evropskou prioritu. Příležitosti pro české firmy se opírají o nově koncipovanou „Mapu strategických příležitostí“ ministerstva zahraničí, ve které klademe důraz na dopravní průmysl a infrastrukturu

DVĚ HLAVNÍ LETIŠTĚ

Výčet některých lokalit a možností je nutné zahájit společností Bucharest Airports/Aeroporturi București, která spravuje dvě hlavní rumunská letiště, a to Mezinárodní letiště Henri Coanda a regionální Mezinárodní letiště Aurel Vlaicu.

Střednědobými a dlouhodobými cíli společnosti Bucharest Airports jsou modernizace infrastruktury s dosažením plánů EU na uhlíkovou neutralitu a zdvojnásobení současné kapacity letišť. Rozvoj infrastruktury spočívá v novém terminálu, vybudování technického centra a elektrárny, modernizace zásobování vodou včetně hasicí, čerpací stanice odpadních vod i pozemního servisního vybavení, dále v novém systému taxislužeb, high-tech parku, obchodní a cargo oblasti, napojení na systémy pozemní dopravy (dálnice, železnice, metro), a v neposlední řadě se chystá výstavba obchodní oblasti v blízkosti nového terminálu.

S přípravou technické dokumentace a návrhem terminálu se počítá v příštím roce, s dokončením projektu v roce 2027. Celkový objem plánovaných investic je zhruba 850 milionů eur.

DALŠÍ LETIŠTĚ

Na mezinárodním letišti v Timișora „Traian Vuia“ v současnosti probíhá projekt rekonstrukce celého bezpečnostního systému letiště, výměna a integrace veškerého sledovacího zařízení TVCI, kontrola přístupu a monitoring činnosti, a to jak ve veřejné zóně, tak v provozní části letiště.

Letiště v Timișora připravuje velké investiční projekty týkající se infrastruktury letiště a modernizace služeb, obnovení systémů a vybavení. Tyto projekty budou mít částečně i finanční podporu ze strany EU prostřednictvím Operačního programu „Velká infrastruktura 2014-2020“, kterou bude možné čerpat do konce roku 2023.

Poté bude následovat velký projekt a realizace nového terminálu s plochou 12.000 m² pro odlety externích letů.

Mezinárodní letiště Craiova se bude celkově modernizovat za cca 85 milionů eur, zdroje pocházejí podobně jako na letišti v Timișora z evropských fondů. Projekt zahrnuje nový terminál, parkoviště, fotovoltaické zajištění. Nabídky se budou uzavírat počátkem roku 2022.

Letiště Tulcea se nachází v deltě Dunaje a do budoucna by to mohla být brána k Černému moři a k ústí Dunaje. Na letišti v Tulcea probíhají plánované investice do zvyšování bezpečnosti cestujících a rozšíření odbavování osobních letadel.

Zástupcům regionu již byly předány podklady českých firem, které jsou připravené investovat do projektu modernizace letiště Tulcea, i kontakty na specifické české firmy, které by mohly zajišťovat logistiku při stavbě přístavu a obsluze lodních kapacit v blízkém přístavu.

VOJENSKÉ OBJEKTY

Specifickými případy jsou vojenské objekty. V příštích dvaceti letech se očekává, že modernizace a rozšíření základny Mihail Kogălniceanu bude rumunský rozpočet stát více než 2,5 miliardy eur. Letecká základna Mihail Kogălniceanu se nachází poblíž Constanțy a je klíčovým multimodálním dopravním uzlem amerických rotujících sil.

Dalších cca 200 milionů eur má stát investovat během pěti let na letecké základně v Câmpia Turzii, rozvoj tohoto zařízení podpoří 130 miliony dolarů vláda USA.

V rámci kontaktů s ambasádou zájem o vlastní rozvoj projevilo i malé regionální letiště Tuzla, jižně od přímořské Constanțy.

DOPORUČENÍ PRO ČESKÉ FIRMY

Doporučujeme, aby v první etapě české společnosti zaslaly regionálním letištím příkladné technické prezentace vyrobených vybavení, zařízení a poskytnutých služeb. Tyto prezentace budou analyzované letištními společnostmi podle zákona č. 99/2016, který upravuje oborové akvizice s tím, že podmínky budou zahrnuty do budoucích zadávacích dokumentů.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět