MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ FINANCUJE POSILOVÁNÍ KAPACIT VYSOKÝCH ŠKOL V MOLDAVSKU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dlouhodobě financuje program posilování kapacit veřejných vysokých škol v Moldavsku s cílem zvyšovat kvalitu a odbornost vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Moldavské univerzity a výzkumná pracoviště se do programu dlouhodobě zapojují a vstupují do partnerství s českými univerzitami, těm program zase  umožňuje aktivněji působit v zahraničí.

Ilustrační foto: Shutterstock

Nedávno byl ukončen projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který realizovalo Centrum polymerních systémů. Cílem projektu byl rozvoj výzkumné spolupráce v oblasti vývoje funkčních nanokompozitních systémů a parterem na moldavské straně bylo Národní centrum pro studium a testování materiálů Technické univerzity Moldavska.

ZLÍNŠTÍ HOSTITELÉ

Na konci roku 2023 tak probíhala pracovní návštěva dvou moldavských odborníků v Centru polymerních systémů. Během dvou měsíců pobytu rozvíjeli výzkum a šetření za podpory českých výzkumníků a s využitím zařízení a pomocných materiálů Centra polymerních systémů. Na jaře tohoto roku budou dokončeny a publikovány výsledky provedeného výzkumu.

Vzhledem k tomu, že moldavští výzkumní pracovníci nemají potřebnou infrastrukturu k provádění vědeckého výzkumu v této oblasti, se jednalo o unikátní možnost využít české vybavení a znalosti. Moldavští výzkumníci se zapojili se do výzkumu v oblasti přípravy nanokompozitního systému pro fotokatalytické aplikace. Výsledky výzkumu otevřely možnosti uplatnění materiálů na bázi oxidu zinečnatého a nitridu gallia při odchytu polutantů v odpadních vodách.

Foto: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT

KNOW-HOW PRO ROZVOJ MĚST

Další projekt realizoval Masarykův ústav vyšších studií ČVUT a zaměřil se na přenos českých zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a rozvoje měst pro Státní univerzitu Státní Alecu Russo v moldavském Bălți. Cílem bylo zlepšit plánování rozvoje a obnovy měst a obcí v podmínkách transformující se ekonomiky s omezenými zdroji. Díky spolupráci univerzit vznikl kurz plánování rozvoje měst.

Kurz se zaměřil na propojení poznatků a procesů z oblasti strategického plánování a řízení ve veřejném sektoru, s procesy územního a prostorového plánování a dostupnými ekonomickými nástroji. Účastníci získali poznatky o soudobých trendech a inovativních nástrojích v oblasti ochrany kritické infrastruktury, udržitelného rozvoje, využití moderních technologií (např. konceptu Smart City) a omezení dopadů změny klimatu. Moldavská univerzita tak rozšíří nabídku svých vzdělávacích aktivit v oblasti efektivního plánování rozvoje a obnovy měst.

LÉKAŘSKÁ SIMULACE A VIRÁLNÍ VÝCVIK

  1. lékařská fakulta UK se zaměřila na posílení kapacit lékařské fakulty Státní univerzity Nicolae Testemitanu. Proběhly vzdělávací aktivity cílené na výuku lékařských předmětů pomocí simulace a na vývoj virálního výcviku v několika oblastech. Proběhly také stáže v experimentální laboratoři v Česku a společné výzkumné aktivity v oblasti rozvoje klinické lékařské simulace.

Několik výše uvedených projektů je dobrým příkladem vzájemně prospěšné spolupráce vysokých škol v různých oblastech vzdělávací, výzkumné a publikační činnosti. Dochází k přenosu českých zkušeností, tato spolupráce většinou přesáhne dobu trvání projektu a nadále probíhá na bázi dalších společných aktivit.

Kateřina Šilhánková, diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kišiněvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět