MILIARDY DO ŽELEZNICE. ANGOLA CHCE NOVÉ SPOJENÍ SE SOUSEDY I MEZI PROVINCIEMI

Angola má zájem obnovit a podpořit železniční dopravu pro efektivnější přepravu zboží a surovin mezi okolními zeměmi a jejími hlavními přístavy na západním pobřeží, nové tratě chystá ale také v provinciích. České společnosti by se mohly podílet na subdodávkách různých komponent pro hlavní EPC kontraktory.

Ilustrační foto Shutterstock

Plán národního rozvoje dopravy a silniční infrastruktury (PDNSTIR) předpokládá do roku 2028 výstavbu železničních tratí spojujících Angolu s Kongem, Zambií a Namibií v celkové hodnotě v přepočtu 275 mld. Kč.  V plánu je výstavba šesti nových železničních linek k propojení Angoly s Demokratickou republikou Kongem na severu, se Zambií a Namibií na východě a na jihu. Plán počítá se dvěma fázemi implementace.

První fáze se zaměří na rozvoj železničního spojení mezi severem a jihem k propojení pobřežních provincií Luanda-Benguela-Lubango o celkové hodnotě 54 mld. Kč a dále bude postaveno železniční spojení ve střední části země mezi provincií Malanje a Saurimo o hodnotě 34 mld. Kč. Oba tyto projekty počítají s 50 % financováním ze soukromých zdrojů. Třetím projektem v rámci první fáze bude prodloužení železničního spoje mezi Benguelou a Zambií, které předpokládá 100 % financování ze soukromých zdrojů. Angolské ministerstvo dopravy stanovilo pětiletý předběžný časový rámec do konce roku 2023 na dokončení projektů v rámci první fáze.

Plán do roku 2028

Druhá fáze by měla odstartovat v roce 2024 a měla by trvat pět let do konce roku 2028. Angolské ministerstvo dopravy předpokládá výstavbu dalších tří železničních spojení a celkovou investici ve výši 144 mld. Kč. Zatím je více detailů k prvním dvěma projektům, které zahrnují severojižní železniční spojení mezi Angolou a Demokratickou republikou Kongem mezi městy Luanda-Soyo-Noqui o celkové hodnotě 34 mld. Kč s 50 % financováním ze soukromých zdrojů. Druhým projektem by měl být centrální koridor mezi provinciemi Malanje-Huambo a Menogue o celkové hodnotě 54 mld. Kč.

Angolské ministerstvo dopravy předpokládá otevření mezinárodních tendrů a české společnosti by se mohly podílet na subdodávkách pro EPC kontraktory. Možné dodávky by mohly zahrnovat kolejová vozidla, komponenty, výhybky, informační, telekomunikační a automatizační techniku.

Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Pretorii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět