Mezinárodní obchod v souvislosti s koronavirem – přehled opatření

Epidemie koronaviru přinesla řadu problémů do zahraničního obchodu českých firem, ale i pro instalace a servis projektů v zahraničí. Důležitá je informovanost o zaváděných povinnostech a omezeních, které souhrnně a aktuálně přinášíme přímo od našich kolegů – ekonomických diplomatů – v zahraničí.

Foto: Shutterstock

Zde naleznete souhrnné aktuální informace z hlavních zahraničních trhů českých firem na jednom místě. Pro tyto trhy, ale řadu dalších, doporučujeme sledovat webové stránky zastupitelských úřadů, na nichž najdete nejaktuálnější informace přímo z místa a ve větší míře detailu. Webové adresy zastupitelských úřadů jsou v jednotném formátu: www.mzv.cz/mestoambasady (například www.mzv.cz/rim). Níže naleznete odkazy na články o současném stavu v několika klíčových zemích. Pokud odpověď na vaši otázku nenaleznete zde,  doporučujeme se obrátit na Klientské centrum pro export a řešit dotaz individuálně.

Země jsou řazeny abecedně:

 

Čína

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Pekingu.

Dopravní restrikce a povinné karantény v rámci boje s epidemií Covid-19 způsobily, že průmyslová výroba s vysokým podílem lidské práce byla nejvíce zasažena epidemií . Čeští podnikatelé se musí připravit na určitá omezení související s poklesem poptávky, narušenou výrobou, a tedy s možnými problémy s dodávkami a výkyvy v dopravě zboží. České společnosti mohou čelit vyšší míře platební neschopnosti či nenaplnění smluvních dodacích podmínek ze strany svých partnerů. Nejen těch čínských, ale i od partnerů z jiných zemí zapojených do rozsáhlých dodavatelských řetězců. Je nutné mít na paměti i platná omezení k cestám do Číny. Tím více je důležité přijmout opatření, která mohou zamezit případným obchodním sporům.

Více se dočtete v článku zastupitelského úřadu v Pekingu zde.

 

Dánsko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Kodani.

Obchdoní výměna je prozatím bez omezení, nicméně na německo-dánské pozemní hranici jsou v současné době otevřené jen tři silniční přechody z celkových třinácti. Jde o přechod Sæd v západní části jižního Jutska a přechody Kruså a Frøslev ve východní části jižního Jutska, kde je podle zkušeností policie nejsilnější provoz z hlediska náklady dopravy. Řidičům je doporučován zejména dálniční přechod u města Frøslev, kde byl pro nákladní dopravu vyhrazen jeden pruh, aby nedocházelo k velkým prodlevám. Nákladní automobily tak mohou projíždět přes hranice plynule oběma směry.

Více informací zde.

 

Francie

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Paříži.

Koronavirus COVID-19 se aktivně šíří na území kontinentální Francie i v zámořských územích. Krizové centrum francouzského ministerstva zahraničí zřídilo pro případ potřeby nonstop bezplatnou telefonní linku pro nelékařské dotazy ke koronaviru:

Tel: +33 (0) 800 130 000

Přesné informace o aktuálním vývoji situace ve Francii jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách francouzské vlády.

Více v článku ze zastupitelského úřadu v Paříži zde .

 

Ghana

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Akkře.

Obchodní výměna v souviíslosti s koronavirem bez nových omezení. Více informací k aktuální situaci zde.

 

Chorvatsko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Záhřebu.

Při příjezdu ze Slovinska se doporučuje využívat tyto hraniční přechody: Macelj, Bregana, Rupa, Pasjak a Plovanija.

Řidiči vozidel vlastněných zahraničními společnostmi, kteří se po vykládce ihned vracejí do své země, nepodléhají zdravotním prohlídkám. Pokud se nevracejí bezprostředně, zdravotním kontrolním opatřením podléhají. Po dobu, kdy čekají na návrat do své země, budou umístěni do karantény.

Společnosti v Chorvatsku, kterým je dodáváno zboží zahraničními dodavateli (nikoliv přepravní firmy) mají povinnost:

  1. zaslat e-mail na adresu: stozercz@mup.hr oznamující příjezd zahraničních řidičů a následující informace: název společnosti, jméno a příjmení řidiče, identifikační číslo, ze které země je zboží dovezeno, hraniční přechod, který použijí, místo vykládky, místo případné karantény
  2. oznámit konkrétní informace týkající se těchto zahraničních řidičů na e-mail stozercz@mup.hr (počet těchto řidičů, jejich identifikační údaje – jméno, příjmení, identifikační číslo, registrační číslo vozidla, místo příjezdu – župa určení), vše za účelem umístění těchto řidičů do přechodné karantény organizované okresními středisky civilní ochrany
  3. informovat své zahraniční dodavatele o umístění těchto řidičů do karantény a sdělit jim adresu tohoto zařízení, musejí také neprodleně informovat příslušné krajské středisko Chorvatské civilní ochrany na telefonním čísle 112.

Více informací v článku našeho ekonomického diplomata zde.

Informace k přepravě zde.

 

Itálie

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Římě .

Řidiči kamionů mají při nakládce nebo vykládce zboží používat respirátory, dodržet odstup jednoho metru při komunikaci s místním personálem, mít ve voze ochranné gumové rukavice a antibakteriální gel. Přepravní doklady by měly být v elektronické podobě.

Doporučuje se, aby byli řidiči vybaveni čestným prohlášením o nezbytnosti přepravy zboží. Formulář v italském jazyce lze stáhnout na stránkách Ministerstva vnitra Itálie.

Na webových stránkách Generálního konzulátu ČR v Miláně naleznete kopii prohlášení včetně překladu pro jednodušší vyplnění italského originálu.

Více informací naleznete v článku zastupitelského úřadu v Římě zde.

Itálie také vládním dekretem výrazně omezila veškerou „postradatelnou“ výrobu. Nadále jsou povoleny výrobní činnosti v sektorech, které zajišťují nezbytně nutné potřeby jako je zemědělsko-potravinářský a farmaceutický průmysl, a také ve strategických oblastech jako je kosmický a obranný průmysl a další vybraná odvětví. Přesný výčet odvětví zde.

Podle Italského statistického úřadu zavřelo k 26. 3. 2020 již na 56% firem a výrobních podniků. Ve strojírenství dokonce až 93% podniku  zavřelo své brány. Právě strojírenství je přitom jedním z nejdůležitějších italských odvětví, které ročně fakturuje kolem 500 mld. eur, z toho 175 mld. jde na  export.

 

Japonsko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Tokiu.

Obchodní výměna prozatím bez omezení.

 

Kanada

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Ottawě.

Obchodní výměna je prozatím bez omezení. V případě nejistoty ohledně dodávky zboží do Kanady doporučujeme kontaktovat jak spediční firmy, tak zákazníka, neboť ke zpožděním na hranicích bude pravděpodobně docházet, stejně jako může docházet k menším zpožděním v celém logistickém řetězci.

Pro aktuální informace ohledně obchodních podmínek doporučujeme sledovat také webové stránky kanadské vlády zaměřené na mezinárodní obchod a investice a kanadské pohraniční služby. Další vývoj v obchodních podmínkách spojený s výskytem koronaviru budeme i nadále detailně monitorovat.

Exportéři se také mohou mimo velvyslanectví kdykoliv obrátit na další české mise v Kanadě –  Generální konzulát v Torontu, či zahraniční kancelář Czech Trade v Calgary.

 

Kazachstán

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Nur-Sultanu.

Kazachstán zakázal vývoz cukru, brambor, pohanky, řepy, cibule, mrkve, zelí a slunečnicového oleje. Na vývoz mouky a pšenice jsou zavedeny množstevní kvóty. Dále je zakázán vývoz respirátorů, ochranných brýlí, ochranných kostýmů včetně jednorázových, medicínských masek, masek s respirátory, plášťů a rukavic. Na druhé straně byla do 1. října 2020 snížena sazba DPH na 8 % u výroby a dovozu důležitých výrobků, jejichž seznam se postupně upravuje. Do konce roku 2020 jsou od spotřební daně osvobozeny paliva, určená na vývoz.

Více informací v článku zde.

 

Maďarsko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Budapešti.

Během jízdy po území Maďarska musí řidiči nosit ochranné roušky a rukavice. Řidič musí být v kabině sám. Řidiči budou na hranicích podstupovat zdravotní kontrolu na COVID-19. Řidiči s pozitivními příznaky, jež nejsou maďarští občané, nebudou do země vpuštěni. Řidiči s pozitivními příznaky, jež jsou maďarští občané, budou muset nastoupit do domácí karantény. Řidiči s maďarským občanstvím, které budou mít negativní příznaky, budou muset nastoupit do 14-denní karantény, z níž však mohou maďarské úřady za určitých podmínek udělit výjimku.

V případě řidičů bez maďarského občanství platí, že pokud povezou náklad do Maďarska, musí zemi opustit do 24 hodin.  V případě tranzitu musí použít speciálně určené hraniční přechody a následně i speciální tranzitní koridory (jde o hlavní silniční tahy – viz mapa na odkazu na stránky maďarské policie), pro tranzit jsou určené speciální čerpací stanice a odpočívadla (zastavovat či čerpat pohonné hmoty na jiných místech je zakázáno). Vozidla, která skrze Maďarsko jen projíždějí, budou na hranicích označena. Během tranzitu je nutné jet po vybraných koridorech nejkratší trasou.

Platby maďarským úřadům např. za nadměrný náklad by se nyní měly dělat online. Zároveň je pro nákladní dopravu omezeno překročení hranic na vybrané hraniční přechody. Hranici z Rakouska je možné překročit na těchto přechodech: Hegyeshalom, Sopron, Kópháza, Rábafüzes. Hranici ze Slovenska je možné překročit na těchto přechodech: Rajka, Parassapuszta a Tornyosnémeti. U hranic s ostatními zeměmi za současné situace doporučujeme využit přechody označené písmeny A a C – viz následující mapa na stránkách Maďarské policie. Z důvodu omezení počtu hraničních přechodu lze očekávat dlouhé kolony.

Řidiči musí na hranicích prokázat, že jsou účastníky nákladní dopravy a předložit potřebné přepravní doklady – např. nákladní list CMR a dodací list. Pokud firma chce převážet zboží, ale není účastníkem nákladní dopravy (nemá dotyčné doklady), je třeba, aby v dostatečném předstihu zaslala žádost Maďarské policii (v angličtině) na emailovou adresu torzs@orfk.police.hu.  Maďarská policie následně zašle rozhodnutí, zda žádosti vyhoví či ne.

Další informace v článku ekonomického diplomata zde.

 

Německo

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Berlíně.

Až do odvolání v Německu platí výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t. Výjimka platí s okamžitou účinností, důvodem je zajištění dodávek medikamentů a zboží pro denní užití během koronavirové krize.

Pro mezinárodní nákladní dopravu zboží je nutné využít pouze povolené hraniční přejezdy:

Strážný – Phillippsreut

Pomezí nad Ohří – Schirnding

Rozvadov- Waidhaus (dálnice)

Folmava – Furth im Wald / Schafberg

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

Krásný Les – Breitenau (dálnice)

Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain

Při přejezdu hranic je nutné doložit:
a) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),
b) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky),
c) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy),
d) výpis z živnostenského rejstříku

Doporučuje se, aby řidiči byli vybaveni formulářem o bezinfekčnosti vyplněným  certifikovanou zdravotnickou institucí. Kontroly zdravotního stavu (měření teploty) jsou prováděny namátkově.

 

Polsko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR ve Varšavě.

Obchodní výměna je prozatím oficiálně bez omezení s výjimkou omezení vývozu léčivých přípravků a zdravotnických ochranných prostředků. Více informací zde .

Velké problémy způsobují několikakilometrové kolony kamionů u česko-polských hranic.

Kromě dokumentů vztahujících se k mezinárodní pozemní přepravě zboží je při přejezdu polské státní hranice nutné doložit, že se jedná o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním (smlouva, faktura event. jiný relevantní dokument).

Pro podnikatele z odvětví dopravy a logistiky se mj. doporučuje udržovat bezpečnou vzdálenost 1- 1,5 metru od druhé osoby, preferovat (je-li to možné) kontakt s klienty využívajícími ICT vybavení (telefon, e-mail apod.) místo přímých kontaktů a provádění bezhotovostních plateb, používat ochranné gumové rukavice a antibakteriální gel.

 

Rakousko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR ve Vídni.

Provozování mezinárodní nákladní dopravy zboží je povoleno jak pro vozidla s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny, tak pro ta s hmotností nad 3,5 tuny, musí se ale jednat o vozidla kategorie N, která jsou určena k přepravě nákladu.

Také tato vozidla ale mohou využít pouze následující povolené hraniční přejezdy:

Dolní Dvořiště – Wullowitz
České Velenice – Gmünd
Hatě – Kleinhaugsdorf
Mikulov – Drasenhofen

Při přejezdu hranic je nutné doložit:
a) že se jedná o vozidlo kategorie N (například technickým průkazem),
b) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (například formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky)
c) vztah osoby, která řídí vozidlo, k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy)
d) výpis z živnostenského rejstříku

Doporučuje se, aby řidiči byli vybaveni formulářem o bezinfekčnosti vyplněným certifikovanou zdravotnickou institucí.

Do 3. dubna 2020 nicméně není pro řidiče nákladní dopravy tento formulář povinný.

Do 3. 4. 2020 také platí výjimka ze zákazu jízdy v sobotu, neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 tuny a více. Důvodem je zajištění dodávek léků a zboží každodenní potřeby během koronavirové krize.

Více informací zde.

 

Rusko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Moskvě.

Obchodní výměna je prozatím bez omezení s výjimkou vývozu některých položek zdravotnického materiálu. Jedná se o materiál potřebný pro vybavení zdravotnických zařízení a ruských občanů v souvislosti s šířením infekce koronaviru SARS-CoV-2 (např. respirátory, roušky, ochranné oděvy, brýle, dezinfekční prostředky a jednorázový zdravotnický materiál).

 

Slovensko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Bratislavě.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky v souvislosti s omezením dopravy naleznete na webu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky.

Komerční přeprava zboží z ČR na Slovensko je zachována – cílem je zabezpečit zásobování obyvatelstva. Řidiči kamionů s hmotností nad 3,5 tuny musí ale být vybaveni ochrannými prostředky, které jim je povinen zabezpečit jejich zaměstnavatel.Více informací v článku ze zastupitelského úřadu v Bratislavě zde.

Pro kamiony nad 7,5 tuny které nemají vykládku na Slovensku, ale mají v plánu projet dále, jsou (s výjimkou rychle se kazících potravin a převozu zvířat) až do odvolání slovenské hranice zavřené!

 

Slovinsko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Lublani.

Obchodní výměna je prozatím bez omezení. Článek s protikrizovými opatřeními naleznete zde.

 

Tchaj-wan

Webové stránky  české ekonomické a kulturní kanceláři v Tchaj-peji.

Obchodní výměna prozatím bez omezení. Více informací zde.

 

Turecko

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Ankaře.

Obchodní výměna prozatím bez omezení. Informace k opatřením zde. Informace k vývozu zdravotnického materiálu zde.

 

USA

Webové stránky  zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu.

Obchodní výměna je prozatím bez omezení. Článek s informacemi naleznete zde.

 

Velká Británie

Webové stránky zastupitelského úřadu ČR v Londýně.

Obchodní výměna je prozatím bez omezení.

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet