Mexiko zpřísňuje pravidla pro označování potravin a nápojů

Mexiko zavádí nový způsob označování veškerých potravin a nealkoholických nápojů bez ohledu na zemi původu. Přidá se tak k dalším zemím Latinské Ameriky, které již k obdobným změnám v boji proti obezitě přistoupily.

Ilustrační foto: Shutterstock

Hlavním důvodem ke zpřísnění úpravy je dlouhodobý nárůst počtu lidí trpících nadváhou a obezitou. Podle dat OECD trpí 73 % obyvatel Mexika nadváhou a 28 % obyvatel dokonce obezitou. Mexickou vládu tento problém přijde ročně na nemalé prostředky (OECD odhaduje celkový dopad až ve výši 5,3 % HDP). K obdobným pravidlům již v minulosti přistoupily i jiné země v regionu Latinské Ameriky – Chile, Brazílie, Uruguay nebo Peru.

Podle nového nařízení (novelizace normy NOM-51) budou mít výrobci povinnost umístit upozornění na obsah určitých látek, které spotřebiteli umožní rychle, jasně a pravdivě identifikovat zboží s nadbytkem rizikových živin. Mezi ty se řadí zejména cukry, mastné tuky, nasycené tuky, sůl či kofein. Upozornění musí být uvedeno na přední straně obalu ve výrazných černých osmiúhelnících s bílým obrysem.

V případě, že je produkt označen touto varovnou etiketou, nesmí obsahovat komiksové obrázky, známé tváře, celebrity, dárky, hračky ani soutěže. Tedy vše, co by mohlo vybízet ke konzumaci děti a mladistvé. Ti jsou považováni za jednu z nejohroženějších skupin, jejich počet se mezi lety 1996 a 2016 zdvojnásobil (z 7,5 % v roce 1996 na 15 % v roce 2016).

Nová úprava bude platit od 1. října 2020 a její implementace proběhne ve třech fázích. Na nátlak místních i zahraničních výrobců bude umožněno úvodní přechodné období do 31. 11. Až do tohoto data nebude nedodržení nových pravidel sankcionováno.

Daniela Sedláková, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Mexiku

Zuzana Stiborová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Mexiku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět