MEXIKO MĚNÍ PRAVIDLA PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE

Mexická vláda v posledních měsících stále častěji zasahuje do trhu výroby elektrické energie nastaveného reformou sektoru z roku 2013. Aktuálně vláda předložila návrh na změnu zákona o elektrické energii, který by v případě přijetí omezil přístup soukromých výrobců elektrické energie na trh a zvýhodnil postavení státního výrobce – Federální komise pro elektřinu.

Současný prezident López Obrador dává přednost výrobě elektrické energie z klasických zdrojů. Foto: Shutterstock

Podle nezávislých expertů se jedná o další z kroků mexické vlády směrem ke zvýhodňování státních výrobců a omezování volné hospodářské soutěže v oblasti energetiky. Tyto kroky mexické vlády, které retroaktivně mění ‚pravidla hry‘, mohou mít negativní dopad i na příliv zahraničních investic.

Energetický trh v Mexiku se pro soukromé investory a výrobce otevřel energetickou reformou v roce 2013. Do té doby trh ovládaly dva státní subjekty – Federální komise pro elektřinu (CFE) a státní ropná společnost PEMEX.

Reforma odstartovala prudký nárůst privátních aktérů na energetickém trhu, z velké části se jednalo o zahraniční investory. Již v roce 2015 proto zajišťovali 26,7 % produkce elektřiny soukromí výrobci a dnes je to téměř polovina veškeré elektrické energie v zemi. Otevřením trhu soukromým aktérům došlo k zefektivnění výroby a dramatickému snížení cen elektrické energie.

PREZIDENT ZAŘADIL ZPÁTEČKU

S nástupem vlády prezidenta Lópeze Obradora, který je zastáncem energetické neutrality země, upřednostňuje výrobu z konvenčních zdrojů a je kritikem privatizace energetického sektoru, se tento trend začal měnit. Nejdříve byly pozastaveny a následně v roce 2019 zrušeny aukce na dodávky energie z obnovitelných zdrojů a odvoláno několik dlouhodobých projektů zelené energie. Tedy stěžejních prvků energetické reformy, s nimiž soukromí investoři při rozhodnutí o svých investicích v Mexiku počítali.

Dalším zásahem byla změna pravidel pro vydávání certifikátů čisté energie (CEL). Těmi předchozí vláda motivovala soukromé investory k výstavbě nových zařízení vyrábějících elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a zároveň podniky ke spotřebě určitého podílu obnovitelné energie. Změna pravidel pro vydávání těchto certifikátů v roce 2020 umožnila i starším státním elektrárnám (zejména vodním a geotermálním) získat tyto certifikáty. Cena certifikátu tak klesla, a s tím i rentabilita soukromých investic do výroby zelené energie.

VÝHRADY ZE ZAHRANIČÍ – VČETNĚ EU

Proti novému přístupu zaznívají výhrady i ze zahraničí, včetně Evropské unie, jejíž investoři jsou novými pravidly dotčeni. Nová politika totiž ohrozila 44 projektů, včetně investičních projektů společností z EU (španělská Iberdrola, italský Enel či francouzské EDF a Engie) v objemu přes 6,4 miliardy USD. Dlouho na sebe nedaly čekat ani soudní žaloby. Na základě jedné z nich rozhodl v únoru 2021 Nejvyšší soud Mexika, že velká část nových vládních opatření v této oblasti je z důvodu porušení pravidel volné hospodářské soutěže neústavní.

I přesto nyní předložila mexická vláda návrh na změnu zákona o elektrické energii, která se nese ve stejném duchu jako Nejvyšším soudem zrušená opatření. Změna zákona by vyústila v omezení přístupu soukromých výrobců elektrické energie na trh a zvýhodnila postavení státního výrobce elektřiny CFE.

S ohledem na aktuální politiku mexické vlády je třeba počítat s tím, že tyto snahy směrem ke zvýhodňování státních výrobců a omezování volné hospodářské soutěže v oblasti energetiky budou pokračovat a mohou mít vliv i na příliv zahraničních investic do země.

Zuzana Stiborová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Mexiku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět