MĚSTO SOFIE NAKOUPÍ OSM MODERNÍCH SOUPRAV METRA OD ŠKODY GROUP

Česká skupina Škoda Group zvítězila v tendru na dodávku osmi souprav pro sofijské metro a získala kontrakt za více než 1,6 miliardy korun. Soupravy, z nichž každá bude mít čtyři vagóny, vyrobí závody v Ostravě a Plzni. Do provozu by měly vstoupit v roce 2026 a budou obsluhovat cestující na třech linkách.

Inspirací pro Sofii se staly vozy metra ve Varšavě. Foto: Škoda Group

Škoda Group tak navázala na předchozí úspěchy na bulharském trhu – v minulosti dodala již 210 trolejbusů do pěti měst a má všechny předpoklady i pro zisk dalších zakázek na trolejbusy, tramvaje, metro či železniční kolejová vozidla. Potvrzuje se tak opět, jak dlouhodobě uvádí velvyslanectví v Sofii, že dopravní průmysl je klíčovým sektorem pro české vývozce do Bulharska. Osm nových souprav metra dodá Škoda Group pro městský dopravní podnik Metropoliten EAD.

VARŠAVSKÁ INSPIRACE

Soupravy koncepčně navazují na vozidla, která Škoda Group dodává do Varšavy, ovšem na rozdíl od nich budou ta pro sofijské metro vybavena klimatizací a vyhoví i dalším požadavkům zákazníka. Budou vybavena zabezpečovacím systémem s automatickou regulací rychlosti pro bezpečnost provozu, při brždění souprav bude využívána rekuperace, tedy vracení elektrické energie zpět do sítě. I díky tomu budou nové vlaky úspornější, jejich provoz zefektivní, budou mít nižší náklady na údržbu a náhradní díly během celé doby životnosti.

„Jsme velmi hrdí na to, že obyvatelům Sofie doručíme nové, moderní a prostorné soupravy metra. Po polské Varšavě je bulharské hlavní město dalším, kam naše metro zamíří. S metrem máme rozsáhlejší zkušenosti, když jsme v minulosti zmodernizovali pražské metro, dodávali jsme kompletní trakční výzbroj pro metro v Kyjevě, Budapešti a také v Jižní Koreji,“ popisuje Zdeněk Sváta, President Region Central East ve Škoda Group. „Tento úspěch podtrhuje naše odborné znalosti v oblasti městské hromadné dopravy. Nabízíme kompletní portfolio ekologických vozidel pro veřejnou dopravu. Věřím, že na základě této spolupráce navážeme s dopravcem Metropoliten EAD pevné vztahy, které podpoří budoucí rozvoj sofijského systému veřejné dopravy. Jsem přesvědčen, že soupravy metra pro Sofii předčí očekávání a dále posílí naši pověst spolehlivého partnera v oblasti řešení pro městskou mobilitu,“ dodává.

Foto: Velvyslanectví ČR v Sofii

MĚSTSKÁ DOPRAVA SE PO COVIDU ZOTAVUJE

„Díky úsilí vedení a expertů společnosti Metropoliten EAD, i podpoře sofijského zastupitelstva a financování z fondů EU a státního rozpočtu, jsme během 14 let zrealizovali 80 % plánu na rozvoj metra. S radostí konstatuji, že po omezeních způsobených pandemií covid-19 se objem přepravy v městské hromadné dopravě vrátil již na 95 % předchozího stavu. Jsme velmi spokojení, že i díky spolupráci se Škodou Group se v Sofii podařilo rozvinout elektromobilitu v městské dopravě na takovou úroveň, že se naše město nachází v první pětce v Evropě,“ uvedla primátorka J. Fandakovová.

„Zprovozněním nové stanice metra, která se nachází mezi stanicemi Slivnica a Obelia, se zkrátí interval jízdy vlaků na druhé lince metra, což je nutné kvůli zvýšenému toku cestujících ve špičce. To bude spolu s nezbytným částečným zkrácením intervalů ve špičce na linkách 1 a 4 umožněno právě díky osmi novým vlakům,“ řekl výkonný ředitel Metropoliten EAD Stojan Bratoev.

„Jménem velvyslanectví bych chtěl poděkovat městskému zastupitelstvu i vedení Metropolitenu za profesionálně připravené a transparentní výběrové řízení, které k naší radosti dopadlo pozitivně pro Škodu Group. Věříme, že nynější podpis smlouvy bude začátkem širší spolupráce například při modernizaci dalších souprav sofijského metra, ale i třeba při dodávkách tramvají, trolejbusů či elektrobusů,“ doplnil velvyslanec L. Kaucký.

DOPRAVNÍ PRŮMYSL JAKO KLÍČOVÝ SEKTOR

Znovu se tak potvrdilo, co dlouhodobě prosazuje velvyslanectví v Sofii, tedy zařazení dopravního průmyslu mezi klíčové sektory, v nichž mohou čeští vývozci na bulharském trhu uspět. Ukázala to i dubnová prezentace železničních a kolejových vozidel v Sofii, kterou velvyslanectví připravilo spolu s asociací železničního průmyslu ACRI. Z bulharské strany se jí zúčastnili nejvyšší představitelé institucí i firem. Investice do železniční i městské hromadné dopravy nabízí v blízké budoucnosti velmi zajímavé příležitosti pro české firmy a velvyslanectví je bude i nadále pozorně sledovat a komunikovat s českými vývozci.

Petr Vávra, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Sofii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět