MĚSTO ADDIS ABEBA POPTÁVÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, CHYSTÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Poptávka po dodávkách pitné vody v Addis Abebě nestačí k uspokojení potřeb obyvatel města. Město získává vodu z osmi podzemních zdrojů včetně tří přehrad. Úřad pro zásobování vodou hlavního města Addis Abeby proto pracuje na několika projektech, které mají problém dodávek vody vyřešit. Chystá příslušná výběrová řízení.

Ilustrační foto: Shutterstock

Úřad pro zásobování vodou hlavního města Addis Abeba poskytl na konci srpna předběžný informativní přehled předpokládaných potřeb dodávek zařízení a příslušenství pro zásobování vodou, která budou zahrnuta do výběrových řízení až do roku 2025.

Konkrétní požadavky etiopské strany se mohou průběžně měnit, ale jako potenciální příležitosti pro dodávky zahraničních dodavatelů byly zdůrazněny následující oblasti výrobků a technologií:

  • Pokročilé vodoměry s chytrými funkcemi
  • Systémy rozvodů a řízení dodávek vody
  • Zařízení pro detekci netěsností
  • Technologie pro čištění a úpravu vody
  • Potrubní armatury a příslušenství

Výše uvedený seznam oblastí není vyčerpávající a bude podléhat aktualizacím a revizím ze strany Úřadu pro zásobování vodou hlavního města Addis Abeba.

Seznam v  tuto chvíli  poskytuje alespoň obecný přehled o záměrech Addis Abeby týkajících se nákupu technologii a výrobků k zajištění dodávek vody pro hlavní město do roku 2025, která se promítnou do výběrových řízení, jež bude výše uvedená autorita v následujících měsících vypisovat.

Vítězslav Schwarz, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Addis Abebě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět