MALAJSIE ZAŽÍVÁ DYNAMICKÝ ROZVOJ PRŮMYSLU, POPTÁVKA PO STROJÍCH ROSTE

Malajsie zažívá dynamický rozvoj průmyslových odvětví a poptávka po strojích a vybavení tudíž roste. Rozvoj strojírenského průmyslu povzbuzuje řada vládních iniciativ. Malajsie je v tomto oboru atraktivní destinací také pro zahraniční investory. Nejvýznamnější strojírenský veletrh v Malajsii, výstava Metaltech 2024, potvrdila, že příležitosti se rýsují také pro české strojírenské firmy.

Foto: Metaltech

Malajsie má prosperující ekonomiku, rostoucí průmyslový sektor a příznivé vládní politiky. Existuje proto řada obchodních příležitostí pro společnosti, které chtějí expandovat na malajsijský trh.

Vláda realizuje Národní plán rozvoje průmyslu (National Industrial Masterplan), kterým Malajsie definuje zaměření na oblast průmyslu do roku 2030. Výrobní sektor vykazuje solidní růst 5-6 % ročně. Podíl na národním hospodářství představuje 24 % a na zaměstnanosti 17 %, přičemž roční tempo růstu dosahuje 1 %.

SMĚREM K PRŮMYSLU 4.0 

Národní plán rozvoje průmyslu nejvíce rozpracovává přechod na průmysl 4.0, který silně spoléhá na automatizační technologie, jako je robotika, umělá inteligence a internet věcí (IoT). Posílení těchto podoborů by se mohlo odrazit v tolik očekáváném zvýšení produktivity, digitalizaci výrobních procesů a přijetí chytrých technologií.

Dalším pilířem státní podpory je zavedení pokročilé výroby, a to zejména prostřednictvím stimulace rozvoje pokročilých výrobních odvětví, jako je letecký průmysl, výroba zdravotnických prostředků a zařízení či high-tech elektronika. Tato průmyslová odvětví intenzivně využívají automatizaci pro přesnost a efektivitu, tudíž lze předpokládat i zvýšenou poptávku po strojích určených pro výrobu v těchto odvětvích. V neposlední řadě se pak Malajsie chce zaměřit i na zvyšování kvalifikace pracovní síly či investic do výzkumu a vývoje.

Foto: Metaltech

REGIONÁLNÍ CENTRUM

Některé z klíčových oblastí, ve kterých existují obchodní příležitosti, zahrnují výrobu strojů a zařízení, jelikož Malajsie je významným regionálním výrobcem a vývozcem strojů a zařízení pro různá průmyslová odvětví, včetně elektroniky, automobilového průmyslu a ropy a plynu. Existuje velká poptávka po vysoce kvalitních strojích a zařízeních od místních i zahraničních výrobců.

Rovněž malajsijský automobilový průmysl jako jeden z největších v jihovýchodní Asii představuje poptávku po komponentech a systémech pro výrobu automobilů, motocyklů a dalších vozidel. Další uplatnění lze nalézt v odvětví elektronického a elektrotechnického průmyslu, poptávka je zejména po komponentech a systémech pro výrobu elektroniky včetně integrovaných obvodů, tištěných spojových desek a displejů.

V neposlední řadě lze rovněž uvést roli Malajsie jako významného producenta ropy a plynu, kde existuje potenciál pro produkty, jako jsou vrtné soupravy, potrubí a čerpadla. Pro doplnění pak uvádíme další typy strojů, které dominovaly veletrhu Metaltech, a jejichž dovoz do Malajsie se zdá být perspektivní, jako jsou stroje pro obrábění kovů: frézky, soustruhy, brusky, dále stroje pro manipulaci s materiálem: nakladače, jeřáby, dopravní pásy atd.

Strojírenský průmysl a příležitosti pro české firmy lze tedy shrnout jako perspektivní, s mnoha konkrétními obchodními příležitostmi, plynoucími z růstu průmyslové výroby, nárůstu investic do infrastruktury, rozvoje malých a středních podniků, automatizace a modernizace výroby a samozřejmě státních pobídek a programů.

Milan Dostál, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět