MALAJSIE POSILUJE PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ, ŠANCE SE OTEVÍRAJÍ I ČESKU

Po staletých vodách, které v roce 2021 postihly Malajsii, se veřejná správa na všech úrovních soustředí na posílení ochrany proti povodním. Projekty v přepočtu za 60 mld. Kč představují i příležitosti pro možné uplatnění českých vodohospodářských firem a jejich řešení.

Ničivé povodně postihly zemi v roce 2021. Foto Shutterstock

Svazový stát Selangor připravuje Strategii na výzkum a implementaci projektů, která má za cíl vzájemně propojit řeky a jezera a vytvořit tak schéma propojených vodních zdrojů v jakési kaskádě. Ta by pomohla zadržet vodu v obdobích sucha a naopak navýšit retenční kapacitu během povodní. V samotném Selangoru je asi 98 jezer, která nejsou napojena na žádné říční systémy. Po realizaci ambiciózního projektu by tak mohly být použity jako nárazník pro retenci vody v době povodní a pro zásobování vodou v době sucha. Tento propojený systém je první svého druhu v Malajsii a úřad zodpovědný za protipovodňovou ochranu – Drainage and Irrigation Department (Úřad pro meliorace a zavlažování) již jmenoval konzultanta, který dostal zpracování strategie za úkol.

V Selangoru jsou tři povodí. Implementace strategie tudíž bude provedena ve třech fázích po dobu dalších 10 let, přičemž první fáze bude zahrnovat 21 jezer. Podle plánu by měla být dokončena do roku 2025, v očekávání sucha, které pro rok 2026 předpovídají malajsijští klimatologové. Implementace strategie bude zároveň rozdělena do několik projektů realizovaných různými agenturami, které zahrnují okamžitá, střednědobá a dlouhodobá opatření.

Investovat chce stát i města

Speciálně pro Selangor schválila malajsijská vláda alokaci v přepočtu 20 mld. Kč prostřednictvím již zmíněného Úřadu pro melioraci a zavlažování (DID). Investice zahrnuje 10 mld. Kč pro práce na povodí řeky Sungai Langat, 6,5 mld. Kč na povodí Sungai Klang a asi 1 mld. Kč pro město Meru na programy zmírnění povodní a také asi 4,2 mld. korun na posílení protipovodňové stěny podél Sungai Klang.  Dalších asi 3,5 mld. Kč investuje sám Selangor do prohloubení a rozšíření koryta řeky Sungai Klang, a to na 56 km dlouhém úseku řeky od hranice hlavního města Kuala Lumpur až po námořní přístav Port Klang. Další finance jsou narozpočtovány místními municipalitami, a to nejen v Selenagoru, ale napříč celou Malajsií. Například městská rada Shah Alam, města nejvíce postiženého povodněmi v 2021, vynaloží v příštích sedmi letech 1,5 mld. Kč na modernizaci odvodňovacích systémů a výstavbu hrází a čerpacích stanic v okolí Shah Alam, včetně nové přehrady Taman Sri Muda.

Malajsie si je vědoma zvýšených nároků na protipovodňovou ochranu. Ostatně již v původním rozpočtu na rok 2023, který byl schválen vládou v říjnu 2022, bylo oznámeno vyčlenění v přepočtu 60 mld. Kč na zmírnění dopadů povodní. To je oproti současné pětiletce (2021-2025) dvanáctinásobný nárůst. Nově zvolený ministerský předseda Seri Anwar Ibrahim pak v jednom ze svých prvních proslovů oznámil, že zakázky udělené napřímo předchozí vládou budou zrevidovány a nově vysoutěženy.

Rekordní zájem o veletrh

Malajsie, která se s nerovnoměrnou distribucí srážek potýká již nějakou dobu, přeřazuje na vyšší rychlostní stupeň, a přikročuje od slov k činům. Obrovské veřejné zdroje, které pro tento sektor vyčlenila, jsou toho dokladem. Stejně tak jako rekordní zájem zahraničních firem o účast na veletrhu Asia Water 2022, který se koná od 7. do 10. prosince 2022 v Kuala Lumpur. 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět