Malajsie láká na miliardové investice do chemické výroby

Malajsijský stát Sarawak se rozhodl rozvíjet svůj ropný a chemický průmysl a nabízí investiční příležitosti v hodnotě 25 miliard USD. Cílem je nejen rozvoj středně velkých podniků zpracovávajících ropu, ale i výstavba závodů na výrobu metanolu, čpavku, vodíku a polyetylenu.

Ilustrační foto Shutterstock

Státní společnost Sarawak Petchem staví obří metanolový závod v Bintulu, jehož uvedení do provozu je naplánováno na rok 2023. Závod, který má výrobní kapacitu 1,7 milionu tun ročně, bude dostávat 5 milionů metrů krychlových denně zemního plynu od společnosti Petroliam Nasional (Petronas). Projekt získaly jihokorejská Samsung Engineering, Lotte Chemical, POSCO a SEDC Energy, dceřiná společnost Sarawak Economic Development Corp (SEDC).Dalšími takovým megaprojektem, které jsou v současnosti na rýsovacím prkně, je projekt zeleného vodíku a čpavku, rovněž v bornejské části Malajsie, v Bintulu.

Premiér Sarawaku Johari Tun Openge představil letos v únoru akční a implementační plán pro strategii rozvoje v postcovidovém období až do roku 2030. Jeho vláda bude mít přitom na realizaci před sebou celé volební období, jelikož je součástí koalice, která s přehledem zvítězila v nedávných volbách.

Hlavní oblast těžby ropy a plynu

Sarawak může čerpat ze silné surovinové základny, jelikož je hlavní oblastí těžby ropy a zemního plynu v Malajsii, státu, jenž mimo jiné proslavily mrakodrapy Petronas, pojmenované právě po státní společnosti Petroleum Nasional. Premiér Johari oznámil, že Sarawak potřebuje zintenzivnit dodávky plynu a využít ho v příštích pěti až deseti letech pro industrializaci, která by navázala ekonomické aktivity s vysokou hodnotou. Takovou aktivitou může být třeba projekt Sarawak H2biscus, továrny, která bude vyrábět z vodní energie a zemního plynu takzvaný zelený vodík, methanol a modrý vodík, a kde bude probíhat konverze vodíku na čpavek. V únoru 2022 má být ověřena studie proveditelnosti projektu.

Další prostor vidí vláda Sarawaku v samotné těžbě ropy a zemního plynu. Proto přistoupila k dalšímu průzkumu ložisek na pevnině i na moři s cílem ověřit disponibilní objemy na cestě Sarawaku k industrializaci. V současné době 70 % dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) v Malajsii pochází právě ze Sarawaku. Přesto Sarawak spotřebuje méně než 5 % celkové produkce země.

Vláda Sarawaku dále nově zformulovala akční plán Sarawak Gas Roadmap (SGR 2030) s cílem těžit do roku 2030 až 38 milionů m3 denně, což by představovalo nárůst těžby zemního plynu o 250 %. Podle této „cestovní mapy“ petrochemický průmysl, kam patří technologie pro výrobu, skladování a distribuci metanolu, čpavku, vodíku a polyetylenu, dále posílí navazující výrobní ekosystém a vytvoří více obchodních příležitostí. Podle SGR 2030 se má vytvořit do roku 2030 dalších 15 tisíc pracovních míst v ropném a plynárenském sektoru. Pro soukromý sektor vzniknou investiční příležitosti ve výši 25 miliard USD.

Kompenzace z rozpočtu

Díky kapacitám v oblasti petrochemických derivátů se Sarawak zapojí také do globálního dodavatelského řetězce. Posílení úlohy státu Sarawak s ohledem na petrochemický průmysl a těžbu ropy a zemního plynu je zřejmý i ze státního rozpočtu Malajsie, který v posledních letech počítá s kompenzacemi.  Dohoda o obchodním vyrovnání podepsaná sarawackou vládou se společností Petronas koncem roku 2020 také poskytla Sarawaku větší podíl na příjmech z ropy a plynu nalezených na území státi. Zajišťuje také aktivnější zapojení Sarawaku do ropného a plynárenského průmyslu tím, že vytváří a udržuje stabilní, příznivé obchodní a investiční prostředí.

Vize místní vlády však nezůstávají jen u těžkého průmyslu. Příležitosti naleznou i společnosti kladoucí důraz na environmentálně udržitelnou těžbu a zpracování. Další aktivity zahrnují geologické průzkumy a činnosti projektantů. Návazné příležitosti vyplynou v sektorech jako stavebnictví (ubytování pro zaměstnance, urbanizace), lesnictví (výsadba a obří zalesňování jako vyrovnání uhlíkové stopy), zdravotnictví (nemocnice pro zaměstnance) či infrastruktura (přístavy, komunikace). Megaprojekt tak má dobré předpoklady dostát svému názvu Petrochemické centrum Sarawaku (Sarawak Petrochemical Hub – SPH Bintulu). A české firmy mají možnost být u toho. 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět