MAKEDONSKÁ VLÁDA VYZÝVÁ FIRMY: NAVRHNĚTE NÁM PROJEKTY K REALIZACI

Makedonská vláda zveřejnila otevřenou výzvu ohledně navrhování strategických investičních projektů ze strany firem. Stačí vyplnit příslušný formulář a navrhnout kvalitní projekt a firma má solidní šanci následně získat od vlády na daný projekt zelenou.

Nadějnou příležitostí pro české firmy mohou být projekty v severomakedonské energetice – včetně té vodní. Ilustrační foto: Shutterstock

 Vláda Republiky Severní Makedonie zveřejnila výzvu spolu s formulářem, který slouží k přihlašování potenciálních investičních projektů v zemi. Logika je jednoduchá – místo toho, aby si investiční projekty vymýšlela sama vláda, vyzývá firmy, aby s návrhy přicházely samy a vláda z nich pak mohla vybrat ty, které uskuteční. Výzva není prozatím nijak časově ohraničená a firmy mohou své projekty přidávat průběžně a průběžně jsou také projekty vyhodnocovány.

Firmě přitom stačí vzít již uskutečněnou referenční zakázku, upravit ji dle poměrů v zemi a vyplnit ji do příslušného formuláře. Je přitom potřeba mít na paměti, že navrhované projekty musí být v souladu se strategickými prioritami vlády Severní Makedonie.  Z nich by zajímavé pro české firmy mohly být projekty v energetice (vodní, větrné, plynové a solární elektrárny), odpadovém hospodářství (především pak čističky), ale i například v rámci zpracovatelského průmyslu či infrastruktury.

Financování projektů může být formou partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP, prostřednictvím záruk, či jiné. Opět ho může navrhnout sama firma. Případné spolufinancování státem se ale stejně dohaduje až poté, co projekt vzbudí zájem makedonské vlády.

Formulář je dostupný v anglickém jazyce. Více informací naleznete na webu vlády Republiky Severní Makedonie.

David Černohorský, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Skopji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět