MAĎARSKO PŘIBRZDILO PRUDKÝ RŮST FOTOVOLTAIKY

Maďarsko v posledních pěti letech zaznamenalo prudký nárůst fotovoltaické energetiky, výrobní kapacita se zdesetinásobila. Během jara tohoto roku přesáhl celkový instalovaný výkon maďarských fotovoltaických solárních elektráren hodnotu 3000 MW, přičemž na solárním rozvoji participovaly významně i české subjekty. Na začátku května však na rychlý nárůst zareagoval operátor elektrické přenosové soustavy MAVIR, který změnil pravidla pro připojování nových solárních zdrojů.

Ilustrační foto: Shutterstock

V obecné rovině rozvoj intermitentních zdrojů přináší i příležitosti pro české inovativní firmy zabývající se řízením energetických soustav. Podle údajů MAVIR připadají zhruba dvě třetiny instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren na velké solární parky s kapacitou vyšší než 50kW a zbylá jedná třetina na menší elektrárny. Rozvoj solární energetiky je spolu s jadernou energetikou i základním kamenem maďarské vize dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

POZASTAVENÍ NOVÝCH PŘIPOJENÍ

Rychlý rozvoj solární energetiky, jakožto zdroje závislého na počasí, však s sebou přináší i výzvy v oblasti řízení přenosové soustavy, na což na začátku května zareagoval operátor maďarské elektrické přenosové soustavy MAVIR, který zrušil volnou alokaci pro připojení nových solárních projektů k elektrické síti (respektive nastavil volnou kapacitu na nulu). Veškeré žádosti o připojení k síti tak nyní musí být podávány v rámci individuálního režimu.

Dle prohlášení na stránkách MAVIRu neznamenají nová pravidla zastavení rozvoje solární energetiky v Maďarsku, nýbrž to, že je třeba synchronizovat rychlý růst kapacity solárních zdrojů se stavem infrastruktury a odolností systému.

Z DOVOZCE OBČASNÝM VÝVOZCEM

Díky rostoucí produkci elektřiny z fotovoltaických panelů začalo docházet i k situacím, kdy se z Maďarska, které je jinak v pozici výrazného dovozce elektrické energie, stává v období silného slunečního svitu krátkodobý vývozce.

Solární energetiku využívají v Maďarsku i velké výrobní firmy, příkladem může být výrobní závod německé firmy Audi v západomaďarském Györu, kde byl na střeše závodu postaven solární park o velikosti 160 tisíc m2, který byl v době svého vzniku největším střešním solárním parkem v Evropě. Dalším příkladem je německá automobilka BMW, která oznámila, že její nový výrobní závod na výrobu elektromobilů ve východomaďarském Debrecínu bude poháněn pouze elektřinou z obnovitelných zdrojů.

Petr Michálek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Budapešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět