MAĎARSKO PODPOŘÍ VÝSTAVBU A MODERNIZACI HŘIŠŤ

Vládní komisař pro rozvoj maďarských obcí Alpár Gyopáros oznámil spuštění finanční podpory na výstavbu a modernizaci venkovských dětských hřišť a nákup zařízení pro údržbu venkovských prostranství. Cílem programu, na který je podle maďarského vládní komisaře alokováno 5 miliard forintů (zhruba 390 milionů korun), je mimo jiné učinit bydlení na maďarském venkově atraktivní pro rodiny s dětmi.

Ilustrační foto: Shutterstock​

Program se týká jak veřejných dětských hřišť, tak i hřišť umístěných v mateřských školkách. V rámci programu by měla být podpořena jak samotná výstavba a modernizace hřišť, tak i nákup hraček a dalšího vybavení. Podmínkou pro získání dotace je, že se musí jednat o dětské hřiště v obci s 5000 a méně obyvateli. Maximální podpora pro jedno hřiště činí 5 milionů forintů (zhruba 390 tisíc korun). Celkově jsou na modernizaci hřišť alokovány 2 miliardy forintů (zhruba 150 milionů korun).

ŠANCE ČESKÝCH FIREM

České firmy mají v tomto odvětví šanci uspět, což dokazuje i příklad firmy mmcité. Ta pod značkou playcité postavila v Maďarsku již celou řadu dětských hřišť vybavených herními prvky vyrobenými firmou hřiště.cz. Jejich hřiště lze nalézt i na turisticky exponovaných místech hlavního města, jako je například Markétin ostrov či Vrch Gellért.

Spolu s programem na modernizaci maďarských hřišť byl rovněž vypsán program na nákup zařízení k udržování veřejného prostranství, jako jsou parky, trávníky apod. Na tento program jsou alokovány 3 miliardy forintů (zhruba 230 milionů korun).

Také v tomto odvětví mají české firmy šanci uspět, což dokazuje česká společnost MORAM CZ, která do Maďarska dodává multifunkční jednoosý nosič UNIWEED pro celoroční údržbu veřejných prostranství a vlastní technologii INFRASET pro opravy asfaltových povrchů.

Obce mohou podat žádosti o podporu do 19. června. Více informací k výzvám lze nalézt na stránkách maďarské vlády. Případně je možné kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Budapešti na emailové adrese: commerce_budapest@mzv.cz.

Petr Michálek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Budapešti

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet