MACAO, HONGKONG A KUANG-TUNG SPOLEČNĚ ŘEŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Macao, Hongkong a jihočínská provincie Kuang-tung jsou území, která se sice v posledních letech vyvíjela odlišně, přesto však vzhledem ke geografické blízkosti řeší řadu shodných problémů – jedná se o místa, která jsou známá extrémně vysokou hustotou zalidnění a kvůli přítomnosti továren i velmi špatnou kvalitou vzduchu. V rámci iniciativy Greater Bay Area (integrace delty Perlové řeky) hledají společná řešení některých environmentálních problémů.

Ochrana životního prostředí se stala velkým tématem i pro město kasin Macao. Foto: Shutterstock

Mezi společné zájmy Macaa, Hongkongu a Kuang-tung patří například podpora nízkouhlíkové a šetrné výroby. Vzhledem ke geografické poloze je poměrně logická i koordinace v oblasti managementu vodních zdrojů. Často ne zrovna šetrné výrobní procesy a rychlá výstavba měst vedly také ke kontaminaci půdy – i tomuto tématu věnují velkou pozornost ve všech městech Greater Bay Area.

HONGKONG A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V případě odpadu čelí jednotlivá města specifickým výzvám. Hongkong je místem, kde je cena pozemků jedna z nejvyšších na světě a současně město trpí velkým nedostatkem dostupného bydlení pro chudší část populace. Zabírání cenné půdy a její případná kontaminace odpadem proto nejsou dlouhodobě udržitelným řešením.

Letos v únoru tak město zveřejnilo strategii nakládání s odpadem, ve které představuje konkrétní opatření do roku 2035, která mají přispět k uhlíkové neutralitě Hongkongu nejpozději v roce 2050. Například sklo a plast nyní v Hongkongu nejsou de facto vůbec recyklovány, což bude do budoucna vyžadovat radikální změnu návyků místních obyvatel. V rámci pilotního projektu se nyní místní vláda snaží o zavedení automatů na vracení láhví. Další výzvou bude, jak dále zpracovat takto nasbíraný odpad.

NAKLÁDÁNÍ S VODNÍMI ZDROJI V MACAU

Jednou z konstant v rozpočtovém plánování Macaa je vynaložení zdrojů na zlepšení a modernizaci managementu vodních zdrojů. Zejména stará zástavba v Macau trpí řadou neduhů – mnoho potrubí je velmi zastaralých a v některých případech zde nedochází k řádné separaci odpadních vod.

PLÁNOVANÉ AKCE

Jak Macao, tak i Hongkong pořádají veletrhy zelených technologií. V případě Macaa se jedná o MIECF, který se letos uskuteční v hybridním formátu 5.-7. srpna 2021. Macao zůstává nadále uzavřeno mezinárodním delegacím, vstup je však umožněn účastníkům z pevninské Číny. Účast online letos není zpoplatněna. Hongkongské EcoExpo se letos bude konat na konci října, tedy v období od 27. do 30. října 2021. Pro více informací se můžete obrátit na mail Generálního konzulátu ČR v Hongkongu.

Anna Dupalová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Hongkongu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět