LUCEMBURSKÝ INKUBÁTOR CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY MÁ PŘILÁKAT INVESTORY

Podpora cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje se stala klíčovým směrem hospodářské politiky také v Lucembursku, které si dosud mnozí spojovali především s pověstí jednoho z finančních center Evropské unie. Země se dnes prezentuje svým inkubátorem cirkulární ekonomiky, který má přilákat investory a moderní technologické projekty. Ty se rýsují i v přeshraniční spolupráci. Jedná se o příležitost také pro české firmy včetně startupů.

Kreativní odpadkový koš v Lucemburku. Ilustrační foto: Shutterstock

Lucembursko se snaží dlouhodobě podpořit rozvoj moderních environmentálních technologií v energetice, vodním hospodářství, oblasti smart mobility i smart cities.  Pokud jde o cirkulární ekonomiku, klíčovým projektem je Circular Business Hub Luxembourg.

Loni vznikl tým Luxembourg Strategie, jenž působí v rámci ministerstva ekonomiky. Součástí strategie je i nabídka stabilního finančního a investičního prostředí. Podpoře českých firem, které se orientují na sektor moderních environmentálních technologií, se dlouhodobě věnuje také Velvyslanectví ČR v Lucemburku.  

OD GLOBÁLNÍ K OBECNÍ ÚROVNI

Ministerstvo ekonomiky Lucemburska uspořádalo v polovině listopadu konferenci o budoucích možnostech a výhledech, kam by měla tamní ekonomika směřovat. Uskutečnila se za účasti ministra ekonomiky Franze Fayota. Konference byla věnována stávajícím globálním trendům a možnostem řešení globálních problémů.

Hlavními tématy konference byly výzvy, s nimiž jsou konfrontovány tradiční a zavedené modely ekonomiky. Byla zmíněna otázka vlivu změny klimatu, cíle a praktické možnosti dosažení uhlíkové neutrality, cirkulární ekonomika a její další podpora v zájmu naplnění cílů udržitelného rozvoje, nutnost reformy průmyslu či podpora mobility. Všechna uvedená témata patří mezi hlavní priority Lucemburska, které se snaží prosadit na národní i mezinárodní úrovni. Na konferenci navázal lokální praktický seminář, jenž představoval již existující strategie – zejména cirkulární ekonomiky – na obecní úrovni v Lucembursku s přesahem do sousedících regionů okolních zemí.

Barbora Pláničková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Lucemburku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět