LUCEMBURSKO VYHLÁSILO SOUTĚŽ NA PODPORU PROJEKTŮ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

Vládní agentura Luxinnovation, která se zaměřuje na inovativní, technologické a datově orientované společnosti, vyhlásila nový projekt na podporu inovativních návrhů cirkulární ekonomiky. Soutěže se mohou účastnit i české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

Cílem výzvy Circular by Design Challenge je podnítit podniky a podnikatele k vývoji produktů a služeb, které přispějí k oběhovému a udržitelnějšímu světu. Projekt nabízí lucemburským a evropským společnostem a podnikatelům možnost rozvíjet svá inovativní a udržitelná řešení prostřednictvím dvanáctitýdenního koučovacího programu.

Účastníci budou propojeni s vynikající sítí partnerů, kteří hledají udržitelná řešení tematických výzev. Pro všechny, kteří podají přihlášku a splní podmínky účasti, se nabízejí příležitosti představit svá řešení průmyslu. Vítěz každé tematické výzvy navíc získá odměnu ve výši 8 tisíc eur.

Hlavním posláním vládní agentury Luxinovation je přispívat k rozvoji ekonomiky jako celku tím, že identifikuje příležitosti a podporuje společné inovační projekty, které stimulují rozvoj udržitelné, konkurenceschopné a digitální ekonomiky.

Lucembursko dlouhodobě podporuje cirkulární ekonomiku. Cílem je především přilákat vhodné investory a moderní technologické projekty a vytvořit tak ze země inkubátor cirkulární ekonomiky, jenž by stimuloval další rozvoj a možnosti v rámci projektů udržitelného rozvoje a přeshraniční spolupráce. Jedná se o příležitost pro české firmy či startupy zabývající se výše uvedenými moderními technologiemi, jejichž podpoře se velvyslanectví ČR v Lucembursku dlouhodobě věnuje.  

Barbora Pláničková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Lucemburku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět