LITEVSKÉ OBCE ZÍSKAJÍ FINANCE NA INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY

Litevské ministerstvo hospodářství a inovací v srpnu rozhodlo o přidělení téměř 25 milionů eur místním obcím na infrastrukturní projekty. Tyto prostředky budou použity na projekty realizované 15 obcemi ve svobodných ekonomických zónách, průmyslových parcích a dalších oblastech, kde jsou podporovány investice do výroby a výzkumu.

Ilustrační foto: Shutterstock

Přednost byla dána pozemkům o rozloze nejméně 10 hektarů, které již mají potenciální investory nebo mají největší potenciál je přilákat.

Obce budou moci z dotčených prostředků pokrýt náklady na inženýrskou infrastrukturu a související náklady, stavební práce, správu stavebního pozemku a jednorázový poplatek za připojení. Očekává se, že dokončené infrastrukturní projekty by v příštích několika letech mohly přilákat přímé a nepřímé investice za více než 1 miliardu eur a vytvořit až 8 tisíc nových pracovních míst.

V litevském baltském přístavu Klajpeda (160 tisíc obyvatel) má být za tyto prostředky přestavěna stávající křižovatka Lypkiai na novou dvouúrovňovou, která by měla nejen zajistit rychlejší a bezpečnější přístup do svobodné ekonomické zóny, ale také usnadnit pohyb nákladní dopravy přes jižní část města k přístavu a uvolnit další městské komunikace. V blízké budoucnosti bude zahájena příprava technického projektu a později vyhlášeny veřejné zakázky na provedení smluvních prací. Rekonstrukce křižovatky má být dokončena v roce 2023. Celkem se na výstavbu plánuje cca 9 milionů eur.  

Ve městě Šiauliai (130 tisíc obyvatele) se plánuje výstavba dopravní infrastruktury do oblasti tamního průmyslového parku a dokončení cyklistické a pěší stezky na území parku i vybudování přístupu do svobodné ekonomické zóny Šiauliai. Odhadovaná hodnota prací je více než 1 milion eur.

Ve městě Panevėžys (90 tisíc obyvatele) se plánuje modernizace tří ulic za 800 tisíc eur, v Plungė (25 tisíc obyvatel) je přes 200 tisíc eur určeno na generální opravu přístupové cesty k nádraží, v Ukmergė (231 tisíc obyvatel) se má za více než 240 tisíc eur vybudovat kruhový objezd.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Realizace zamýšlených litevských infrastrukturních projektů představuje příležitost pro české stavební firmy, které se o zakázky v Litvě mohou ucházet.

Pro více informací o všech projektech, které budou vyhlašovány pro jednotlivé litevské okresy/obce sledujte anglické webové stránky Centrální agentury pro řízení projektů nebo Centrální portál pro zadávání veřejných zakázek. Můžete také kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (Dr. Kristina Karvelyte, kristina_karvelyte@mzv.cz, tel. +370 5 266 10 56).

Kristina Karvelyte, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR ve Vilniusu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět