Linet dodá vybavení pro nemocnici v brazilském „údolí chudoby“

Česká společnost Linet, přední světový výrobce nemocničních lůžek, dodá vybavení pro část rekonstruovaného porodnického oddělení nemocnice ve městě Diamantina. Díky projektu rozvojové spolupráce tak přispěje k dlouhodobému zlepšení poskytování služeb v oblasti reprodukčního zdraví.

Ilustrační foto Shutterstock

Linet poskytne za zvýhodněných podmínek nemocniční lůžka a školení pro Nemocnici Panny Marie Dobrého Zdraví (Hospital Nossa Senhora de Saúde). Jedná se o zdravotnické zařízení se stoletou tradicí, které se nachází ve městě Diamantina, významné regionální křižovatce, necelých 300 km od Belo Horizonte, hlavního města vnitrozemského státu Minas Gerais. Dodávka proběhne v rámci takzvaných Malých lokálních projektů, jednoho z nástrojů rozvojové spolupráce spravovaného Generálním konzulátem ČR v São Paulu.

Koronavirus prohloubil chudobu

Sociální a ekonomická zranitelnost tohoto regionu i nízký index lidského rozvoje jsou důvodem, proč je též nazýván „údolím chudoby“ nebo „údolím hladu“. Navíc se tato situace ještě zhoršila během koronavirové pandemie. Diamantina v současné době zajišťuje rozšířenou zdravotnickou péči pro 34 municipalit, které v úhrnu představují přibližně 400 tisíc obyvatel. Vzhledem k vysoké míře obsazenosti porodního oddělení, povede modernizace ke zlepšení poskytování služeb v oblasti reprodukčního zdraví.

Česká společnost působí v Brazílii prostřednictvím dceřiné firmy Linet do Brasil se sídlem v São Paulu. Inovativní lůžka jsou na místním trhu vysoce oceňována a lze se s nimi setkat i v nejvýznamnějších nemocnicích (Hospital Clínicas, Hospital Sírio-Libanês a dalších). Nicméně ve vzdálenějších a chudších regionech – jako je například východ státu Minas Gerais – není prozatím obeznámenost příliš vysoká a existuje malé množství referenčních projektů. Proto bude mít dodávka lůžek přidanou hodnotu také pro českou firmu.

Město s českou stopou

Město Diamantina je rodištěm bývalého prezidenta Juscelina Kubitscheka (1902-1976), který měl prokazatelné české kořeny. Pro projekt z toho vyplývá možnost rozvíjení další spolupráce na oficiální úrovni, větší mediální zájem, ale také závazek vůči významné české stopě, kterou zde potomek Čechů zanechal. 

Projekt se uskuteční v rámci dvoustranné rozvojové spolupráce, ale má současně přesahy i k ekonomické diplomacii. Je to právě synergie aktivit, díky níž české společnosti mohou obstát v náročných teritoriích. „Domnívám se, že se jedná o dobrý nástroj, jak zlepšit kvalitu života daného regionu. Nicméně vidím velkou přidanou hodnotu, pokud je do takového projektu napřímo zapojena česká firma, která tímto způsobem získá nové kontakty, znalosti a dlouhodobé referenční místo pro své výrobky. Obzvlášť ve zdravotnictví spatřuji velký potenciál, který Česko může nabídnout,“ dodává Miloš Sklenka, generální konzul ČR v São Paulu.   

Brazilský trh je velmi zajímavý zejména pro svou velikost, rozmanitost a dynamiku. Určité úskalí pro evropské společnosti představuje protekcionistický ráz ekonomiky, po jehož reformě směrem k větší otevřenosti se dlouhodobě volá. Zpravidla platí, že pokud chce zahraniční společnost uspět a zvýšit svou konkurenceschopnost, měla by založit lokální mateřskou společnost či zvážit vytvoření společného podniku (joint venture). Česká společnost Linet toto pravidlo svými úspěchy potvrzuje.

Filip Vavřínek, ekonomický specialista, Generální konzulát ČR v São Paulu.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět